List Attachments

Filter By File Extension:
Name Size Creator Creation Date Last Mod. Date Attached To
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow Dark Aggregator - Digitale Collectie (20120927).pp... 4.36 MB Mariana Damova Oct 08, 2012 13:56 Oct 08, 2012 13:56 Page: 20120927 Europeana Aggregator's Forum
PDF File 25 Imagga- Can you imagine.pdf 4.21 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:05 Feb 01, 2012 00:05 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 14 Библиотека Велико Търново (К.Здравков).ppt 3.90 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:03 Feb 01, 2012 00:03 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 11 Исторически музей Смолян (З.Петрова).ppt 3.59 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:02 Feb 01, 2012 00:02 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
PDF File 04 България в Европеана- вчера, днес и утре - Радк... 3.32 MB Mariana Damova Mar 26, 2012 13:15 Mar 26, 2012 15:08 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
PDF File Whats_to_be_Aggregator.pdf 3.09 MB Mariana Damova Oct 26, 2012 17:16 Oct 26, 2012 17:16 Page: 14 Какво е да бъдеш агрегатор на данни? (Радка Калчева, РБ „П. Славейков”, гр. Варна)
PDF File 10-BellKnow-Галина Богданова.pdf 3.03 MB Mariana Damova Mar 26, 2012 12:38 Mar 26, 2012 16:44 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
PDF File plovdiv_rds.pdf 2.97 MB Mariana Damova Oct 26, 2012 11:10 Oct 26, 2012 11:10 Page: 11 Пловдивската народна библиотека в реална дигитална среда (Димитър Минев, Антоанета Лесенска, Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив)
Microsoft Powerpoint Presentation 12 Национален археологически институт и музей (К.Ч... 2.82 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:03 Feb 01, 2012 00:03 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
PDF File Varna_17-10-2012_VT.pdf 2.67 MB Mariana Damova Oct 25, 2012 18:06 Oct 25, 2012 18:06 Page: 10 Дигиталните колекции на РНБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново, състояние и проблеми за участието им в Европеана
Microsoft Powerpoint Presentation 15 Дигитални колекции в библиотека Велико Търново ... 2.53 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04 Feb 01, 2012 00:04 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 27 Digital Spaces Living Lab (S.Nikolov).ppt 1.95 MB Vladimir Alexiev Jan 31, 2012 20:16 Feb 01, 2012 00:00 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow National_library_Europeana_Sofia2012.ppt 1.75 MB Mariana Damova Nov 12, 2012 11:48 Nov 12, 2012 11:48 Page: 009 Policies of the National Library for Digitalization of the Literary Cultural Heritage (Tsvetanka Pancheva, Marina Vassileva)
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 10 Столична библиотека.ppt 1.73 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:02 Feb 01, 2012 00:02 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
PDF File 17 Българско фолклорно наследство (ИМИ Г.Богданова... 1.66 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04 Feb 01, 2012 00:04 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
PDF File BG08 Мярка2 Документиране (ГеоКад93).pdf 1.61 MB Nikola Ikonomov Mar 06, 2014 17:28 Mar 07, 2014 13:02 Page: 20140217 Program BG08 Starts
PDF File nalis_varna_2012_10_17.pdf 1.59 MB Mariana Damova Oct 25, 2012 17:45 Oct 25, 2012 17:45 Page: 6 Участие на Фондация НАБИС в проект EuropenaPhotograpy (Евгени Димитров, Фондация НАБИС)
PDF File EFG1914_AggregatorMeeting_TheHague_20120927_A.pdf 1.58 MB Mariana Damova Oct 08, 2012 13:56 Oct 08, 2012 13:56 Page: 20120927 Europeana Aggregator's Forum
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 08-РИМ Варна - Петър Атанасов.ppt 1.55 MB Mariana Damova Mar 26, 2012 12:38 Mar 26, 2012 16:45 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
PDF File 20140415 EuropeanaForBulgaria_Damova.pdf 1.46 MB Nikola Ikonomov Jun 20, 2014 15:32 Jun 20, 2014 15:32 Page: 20140415 "Европеана – прозорец към европейската култура – единни в многообразието“