List Attachments

Filter By File Extension:
Name Size Creator Creation Date Last Mod. Date Attached To
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 13 Repertorium of Old Bulgarian Literature (Inst L... 406 kB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:03 Feb 01, 2012 00:03 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 13 Исторически речник на българския език - Гергана... 974 kB Mariana Damova Mar 26, 2012 12:59 Mar 26, 2012 17:13 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 14 Библиотека Велико Търново (К.Здравков).ppt 3.90 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:03 Feb 01, 2012 00:03 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 14_Национален военен университет.ppt 83 kB Mariana Damova Mar 26, 2012 12:39 Mar 26, 2012 16:44 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
PDF File 15 DiPP2012-bg Десислава Панева ИМИ-БАН.pdf 399 kB Vladimir Alexiev Mar 27, 2012 16:22 Mar 27, 2012 16:22 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
PNG File 15 DiPP2012-bg Десислава Панева ИМИ-БАН.png 120 kB Vladimir Alexiev Mar 27, 2012 16:52 Mar 27, 2012 16:52 Page: 20120918 DiPP 2012 Conference
PNG File 15 DiPP2012-bg Десислава Панева ИМИ-БАН.png 120 kB Vladimir Alexiev Mar 27, 2012 16:25 Mar 27, 2012 16:25 Page: 15 Представяне на DiPP2012 Десислава Панева-Маринова ИМИ-БАН
PDF File 15 DiPP2012-en Desislava Paneva IMI BAS.pdf 373 kB Mariana Damova Mar 27, 2012 09:37 Mar 27, 2012 16:22 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
Microsoft Powerpoint Presentation 15 Дигитални колекции в библиотека Велико Търново ... 2.53 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04 Feb 01, 2012 00:04 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Microsoft Word 97 Document 16 Светци в България (М.Димитрова, СУ Славянски фи... 59 kB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04 Feb 01, 2012 00:04 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
PDF File 17 Българско фолклорно наследство (ИМИ Г.Богданова... 1.66 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04 Feb 01, 2012 00:04 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
PDF File 18 Nародни песни в цифрова библиотека (Н.Киров, НБ... 359 kB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04 Feb 01, 2012 00:04 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
JPEG File 19 Photographic Plate Libraries (Inst Astronomy, M... 1.01 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04 Feb 01, 2012 00:04 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 20 Дигиталните колекции на Националната библиотека... 20.91 MB Vladimir Alexiev Jan 31, 2012 20:14 Feb 01, 2012 00:00 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
PDF File 20140415 EuropeanaForBulgaria_Damova.pdf 1.46 MB Nikola Ikonomov Jun 20, 2014 15:32 Jun 20, 2014 15:32 Page: 20140415 "Европеана – прозорец към европейската култура – единни в многообразието“
PDF File 20140415pokana-Europeana_final.pdf 359 kB Nikola Ikonomov Jun 20, 2014 15:21 Jun 20, 2014 15:21 Page: 20140415 "Европеана – прозорец към европейската култура – единни в многообразието“
PDF File 20140518strategicplanaggregators.pdf 12.56 MB Nikola Ikonomov Jun 20, 2014 13:04 Jun 20, 2014 13:04 Page: 20140528 Europeana Strategic Plan Europeana Aggregator Forum
PDF File 20142005.pdf 102 kB Nikola Ikonomov Jun 20, 2014 12:46 Jun 20, 2014 12:46 Page: 20140522 Council of the European Union_Conclusions on cultural heritage
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 23 Магистърска програма Опазване на българското ку... 115 kB Mariana Damova Mar 26, 2012 12:39 Mar 26, 2012 15:13 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
Microsoft Powerpoint Presentation 23 Новият музей- Augmented Reality (Исторически му... 970 kB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04 Feb 01, 2012 00:04 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна