List Attachments

Filter By File Extension:
Name Size Creator Creation Date Last Mod. Date Attached To
Microsoft Word 97 Document 00 Програма.doc 80 kB Vladimir Alexiev Jan 31, 2012 20:12 Jan 31, 2012 20:12 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Microsoft Excel Spreadsheet 01 Участници.xlsx 16 kB Mariana Damova Feb 06, 2012 16:31 Feb 06, 2012 16:31 Page: 01 Участници
Microsoft Excel Spreadsheet 01 Участници.xlsx 16 kB Mariana Damova Feb 06, 2012 16:33 Feb 06, 2012 16:33 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 02 Встъпителни бележки (Онтотекст, В.Алексиев).ppt 852 kB Vladimir Alexiev Jan 31, 2012 20:13 Jan 31, 2012 20:13 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Microsoft Excel Sheet 02 Участници.xls 44 kB Mariana Damova Mar 21, 2012 14:59 Mar 27, 2012 16:40 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
PDF File 03 Bulgariana Collections in Europeana - Mariana D... 345 kB Mariana Damova Mar 26, 2012 13:17 Mar 26, 2012 15:09 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 03 Ontotext experience with EC FP5,6,7 and CH (V.A... 722 kB Vladimir Alexiev Jan 31, 2012 20:13 Jan 31, 2012 20:13 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Multimedia File 03_19 Biblioteki.mpg 93.67 MB Mariana Damova Mar 27, 2012 08:57 Mar 27, 2012 08:57 Page: 90 Медийно отразяване
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 04 FP7 Marie Curie- WSR4Europeana (Ontotext, M.Dam... 283 kB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:02 Feb 01, 2012 00:02 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
PDF File 04 България в Европеана- вчера, днес и утре - Радк... 3.32 MB Mariana Damova Mar 26, 2012 13:15 Mar 26, 2012 15:08 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 05 FP7 RoK- SmartCulture (Асоциация за развитие на... 1.25 MB Vladimir Alexiev Jan 31, 2012 20:13 Jan 31, 2012 20:13 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 05-NBU-Archive Angelina Gimisheva.ppt 440 kB Mariana Damova Mar 26, 2012 12:37 Mar 26, 2012 16:45 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
Microsoft Powerpoint Presentation 06-Архив на детския периодечен печат - Велислава М... 8.81 MB Mariana Damova Mar 26, 2012 12:37 Mar 26, 2012 16:45 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 07 - РИМ Кюстендил.ppt 41.61 MB Mariana Damova Mar 26, 2012 12:37 Mar 26, 2012 16:45 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 08-РИМ Варна - Петър Атанасов.ppt 1.55 MB Mariana Damova Mar 26, 2012 12:38 Mar 26, 2012 16:45 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
Microsoft Powerpoint Presentation 09-3D laser Scanning for Heritage Final-Geocad93.p... 6.97 MB Mariana Damova Mar 26, 2012 12:38 Mar 26, 2012 16:44 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 10 Столична библиотека.ppt 1.73 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:02 Feb 01, 2012 00:02 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
PDF File 10-BellKnow-Галина Богданова.pdf 3.03 MB Mariana Damova Mar 26, 2012 12:38 Mar 26, 2012 16:44 Page: 20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 11 Исторически музей Смолян (З.Петрова).ppt 3.59 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:02 Feb 01, 2012 00:02 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна
Microsoft Powerpoint Presentation 12 Национален археологически институт и музей (К.Ч... 2.82 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:03 Feb 01, 2012 00:03 Page: 20120130 Европеана - Mисията възможна