View Source

В брой 21 на списание LIGHT от м. май 2014 г. е публикувана интересна статия за състоянието на музейното дело у нас. Предлагаме ви копие на статията.[^Spisanie.pdf]