View Source

В брой 21 на списание LIGHT от м. май 2014 г. е публикувана интересна [статия |^Spisanie.pdf]за състоянието на музейното дело у нас. Предлагаме ви копие на статията.
!Spisanie.png|width=800!