View Source

Честване по случай 130 годишнина на Регионалната библиотека Петко Рачов Славейков Варна.


[Програма|http://www.libvar.bg/130anniversary/programa.html]


[Презентация на Онтотекст|20130321 Национален форум ПРЕОБРАЖЕНИЯТА НА Б-ПРОСТРАНСТВОТО^NationalAggregatorVarna032013-MarianaDamova.ppt]
{viewppt:NationalAggregatorVarna032013-MarianaDamova.ppt}