View Source

На 17.10.2012 в Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" Варна ще се проведе поредната среща-семинар, свързана с Европеана, под надслов

\*"Българското участие в Европеана. Сътрудничество и развитие"*.

[Програма|20121017 Българското участие в Европеана. Сътрудничество и развитие^programa_europeana.pdf]\\
{viewdoc:name=pokana_konf_europeana.doc}