View Source

*Да направим българското културно наследство достъпно за целия свят!*
30 януари 2012, понеделник. Софийски университет "Климент Охридски", Ректорат, новото Северно крило (вход откъм ул. "Шипка" или откъм Университетската библиотека), втори етаж, Огледална зала.


75 участника от цяла България (София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Велико Търново, Смолян), учебни заведения, научни институти, библиотеки, фирми от частния сектор. Интерес към срещата проявиха Министрество на културата, Министерство на регионалното развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите, които изпратиха техни представители, за което им благодарим. Българският евродепутат господин Емил Стоянов, който е член на Комисията по култура в Европейския парламент също подкрепи срещата ни и изпрати свой представител. На срещата присъства и национално контактно лице по седма рамкова програма (FP7) на европейската комисия.

Следващи стъпки :
- среща във Велико Търново
- формиране на проектни идеи, консорциуми и кандидатстване в call9 на FP7, чийто срок е 18.04.2012
- изследване на възможности да формиране на партньорства от публично-частен вид
- комуникация с Министерствата и общините по темата за българското културно наследство и финансиране на дейности свързани с нейното опазване и популяризиране и ползите от това

h1. Презентации
- Разгледайте програмата и отделни презентации от списъка в дясно
- Вземете отделни презентации от списъка по-долу
- [Вземете всички презентации|https://confluence.ontotext.com/pages/downloadallattachments.action?pageId=10259764] (62Mb ZIP)
- Напишете коментар като кликнете в секцията Add comment по-долу