View Source

{viewppt:page=20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)|name=23 Магистърска програма Опазване на българското културно наследство - Андрей Бояджиев, Гергана Ганева (СУ).ppt}