View Source

{color:#000000}{*}Проекти с българско участие за цифровизация  и разпространение на научното и културно наследство чрез публикуване в Европеанa{*}{color}
{color:#000000}{*}{_}19 март 2012 г. Регионална библиотека “П. Р. Славейков” - В.Търново{_}{*}{color}
{color:#000000}9.00-10.00 Регистрация на участниците{color}
{color:#000000}10.00-10.15  Откриване:{color} {color:#000000}Иван Александров, директор на РНБ  “П. Р. Славейков”  \- В. Търново{color}
{color:#000000}                   акад. дмн Стефан Додунеков, директор на ИМИ-БАН{color}
{color:#000000}                   Мариана Дамова, Онтотекст{color}

{color:#000000}10.15-11.15 Фиксирани презентации:{color}
# {color:#000000}Мариана Дамова, Онтотекст, Bulgariana collections published in Europeana{color}
# {color:#000000}Радка Калчева, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна, България и Европеана - вчера, днес и утре.{color}
# {color:#000000}Ангелина Гимишева, Нов български университет, Представяне на библиотеката и центъра за архиви и архивни фондове към НБУ.{color}
# {color:#000000}Велислава Маринова, Столична библиотека - София, Архив на детския периодичен печат.{color}
# {color:#000000}Снежана Славова, Генчо Петков - АФИАП, Художествена галерия "Борис Денев" - парк "Асеневци", Велико Търново,  Анализиране на информационни и технологични възможности при прилагане на специфичен софтуер за дигитализация на обекти от културно-историческо естество. Създаване на контролна база данни на 72 творби от творчеството на Борис Денев.{color}
# {color:#000000}Калина Иванова, Калоян Здравков, Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков"\- В. Търново, Цифровизация на старопечатни издания.{color}

{color:#000000} {color}

{color:#000000}11.15-11.30 {color}{color:#000000}{*}Кафе-пауза.*{color}

{color:#000000} {color}

{color:#000000}11.30-13.00 Фиксирани презентации:{color}
# {color:#000000}Цветан Цветански - ЦОИ, Валентин Дебочички - РИМ - Кюстендил, Иван Вайсов - НАИМ - БАН, Кадастрална политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска област.{color}
# {color:#000000}Петър Атанасов, РИМ - Варна, Интерактивното представяне на културно-историческото ни наследство.{color}
# {color:#000000}Златан Златанов, „Геокад 93” ЕООД, Приложение на лазерното сканиране за съхранение и разпространение на културното наследство.{color}
# {color:#000000}Галина Богданова и екип, ИМИ - БАН, Проект BELLKnow - Камбанология и цифровизация на ценни камбани.{color}
# {color:#000000}Гергана Ганева, Андрей Бояджиев. Електронно представяне на българското културно-историческо наследство. Към исторически речник на българския език.{color}
# {color:#000000}Милчо Цветков, Institute of Astronomy with NAO, European network and Preservation and online access to Astronomy's archival records.{color}
# {color:#000000}Пламен Събев, РИМ - Велико Търново, Възможности на 3D компютърната анимация за възстановка на културни ценности.{color}
# {color:#000000}Йордан Щерев, НВУ, Представяне на Национален Военен Университет “В. Левски”.{color}

{color:#000000} {color}

{color:#000000}13.00-14.00 {color}{color:#000000}{*}Почивка за обяд.*{color}

{color:#000000}14.00-14.30 Съобщения и Представяне на нефиксирани доклади:{color}

* {color:#000000}Радослав Павлов, Десислава Панева,  ИМИ - БАН, International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” -- DiPP2012, September 18 - 21, 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria (Announcement){color}
* {color:#000000}Андрей Бояджиев, Гергана Ганева, Магистърска програма "Опазване на българското културно наследство".{color}
* {color:#000000}Кратко представяне на нови представители в Европеана:{color}
** {color:#000000}Национален Исторически Музей - Савина Михайлова - Големинова и екип на НИМ;{color}
** {color:#000000}Кирил Симов, БАН, проект CLARIN;{color}
** {color:#000000}Великотърновски университет.{color}
* {color:#000000}Обща дискусия на всички.{color}

{color:#000000} {color}

{color:#000000}14.30-14.45 {color}{color:#000000}{*}Кафе пауза.*{color}

{color:#000000}* *{color}

{color:#000000}14.45-16.00 Работа по екипи.{color}

{color:#000000} {color}

{color:#000000}{_}Заявки места за дискусии по екипи на _{color}[prs@libraryvt.com|mailto:prs@libraryvt.com]{color:#000000}_ _{color}