View Source

Да направим българското културно наследство достъпно за целия свят\!
30 януари 2012, понеделник. Софийски университет "Климент Охридски", Ректорат, новото Северно крило (вход откъм ул. "Шипка" или откъм Университетската библиотека), втори етаж, Огледална зала.

h1. Презентации
[Download all|https://confluence.ontotext.com/pages/downloadallattachments.action?pageId=10259764] (62Mb ZIP)