View Source

Уважаеми колеги,
За нас е чест да ви поканим на среща-семинар по темите цифровизация, съхранение, представяне и популяризиране на българското културно наследство; и ролята на информационните н семантичните технологии в тези дейности.

Целта на срещата е да се формира *интердисциплинарна общност (работна група)*, която да обедини хората и организациите с опит и идеи в тези области. Ще имаме възможност да споделим опит и идеи, да дискутираме форми за взаимопомощ, да обменим информация относно възможно финансиране на проекти, да координираме действията си. Целта на групата е дефиниране и осъществяване на общи научно-изследзователски и приложни проекти, съвместна софтуерна платформа, администриране и техническа помощ, публикуване в Европейската цифрова библиотека Европеана, обучение специализации и квалификация, приложение на семантичните технологии  като технологична основа  за бъдещето на Европеана (виж [Europeana White Paper|http://pro.europeana.eu/documents/10602/239182/Europeana+White+Paper+1.pdf]), разпределени инфраструктури за управление на данни за културно наследство, вкл. в големи обеми.

Някои скорошни събития показват навременността на тази среща:
* Трите конференции организирани от евродепутата Емил Стоянов през 2010 и 2011 относно мястото на България в Европеана ([първа|http://www.emilstoyanovmep.eu/bg/news/view/40], [втора|http://www.emilstoyanovmep.eu/bg/news/view/70], [трета|http://www.emilstoyanovmep.eu/bg/news/view/75]) показват огромен интерес и желание за активни и координирани действия в областта на културното наследство, но едновременно и несигурност откъде могат да се намерят средства за целта (напр. виж докладите "След EuropeanaLocal накъде" и "Европейски мечтания за българското съдържание на Европеана"). Конференциите завършват с [Меморандум до МК|http://www.emilstoyanovmep.eu/public/files/news/75/document_76.pdf] и [Писмо до министър-председателя|http:/www.emilstoyanovmep.eu/public/files/news/75/document_94.doc], с които участниците призовават държавата да гради политика в тази област.
* Среща на 19 януари 2012 инициирана от Дирекция "Културна политика" в Министерството на културата, която рестартира работна група от национални експерти  за формулирането на дългосрочно планиране на цифровизацията на културното и историческото наследство на България, участието на страната ни в Европейската цифрова библиотека Европеана, финансиране, софтуерни решения, обучение и др. Беше разгледана [Препоръка на Комисията 2011/711/ЕСот 27 октомври 2011|http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:01:BG:HTML] година относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид

Искаме да се опитаме да Ви убедим, че *мисията е възможна* въпреки несигурното национално финансиране. Можем да цифровизираме повече културно наследство, да осъществим интересни проекти, да увеличим приноса си в Европеана ако:
* Координираме самодейната си работа
* Използваме максимално възможностите за финансиране по европейски научни проекти
* Представим препоръки за следващата Програмна Рамка на България (след 2014)

Срещата се организира от:
* Bulgariana, прохождащ агрегатор за Европеана и платформа за българско културно наследство
* [Онтотекст|http://www.ontotext.com/], световен лидер в семантичните технологии и някои големи клиенти в областта на културното наследство
* [ITCC|http://www.itcc-bg.com/], Корейско-Български център за ИТ кооперация

Моля желаещите да представят своята организация да изпратят предварително 2 слайда до организаторите на адрес: [info@bulgariana.eu|mailto:info@bulgariana.eu] до 28.01.2012 17:00 часа.

Приканваме Ви да се запишете за Google групата [Cultural Heritage Digitalisation|https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/cultural-heritage-digitalisation], където ще даваме допълнителна информация за срещата и може да участвате в активен дебат по въпросите за културното наследство на България.

\-\- Владимир Алексиев и Мариана Дамова, Онтотекст