View Source

{viewppt:page=20120130 Европеана - Mисията възможна|name=24 Дигитализация- сканиране, съхраняване, разпространение (Н.Бажлеков, ПримаСофт).ppt}