View Source

{viewppt:page=20120130 Европеана - Mисията възможна|name=20 Дигиталните колекции на Националната библиотека (Ц.Панчева).ppt}