View Source

{viewppt:page=20120130 Европеана - Mисията възможна|name=05 FP7 RoK- SmartCulture (Асоциация за развитие на София).ppt}