View Source

{excerpt}Европеана - мисията възможна{excerpt}
{toc}
Да направим българското културно наследство достъпно за целия свят\!

30 януари 2012, понеделник. Софийски университет "Климент Охридски", Ректорат, новото Северно крило (вход откъм ул. "Шипка" или откъм Университетската библиотека), втори етаж, Огледална зала.

h1. Покана 

Уважаеми колеги,

За нас е чест да ви поканим на среща-семинар по темите цифровизация, съхранение, представяне и популяризиране на българското културно наследство; и ролята на информационните н семантичните технологии в тези дейности.

Целта на срещата е да се формира *интердисциплинарна общност (работна група)*, която да обедини хората и организациите с опит и идеи в тези области. Ще имаме възможност да споделим опит и идеи, да дискутираме форми за взаимопомощ, да обменим информация относно възможно финансиране на проекти, да координираме действията си. Целта на групата е дефиниране и осъществяване на общи научно-изследзователски и приложни проекти, съвместна софтуерна платформа, администриране и техническа помощ, публикуване в Европейската цифрова библиотека Европеана, обучение специализации и квалификация, приложение на семантичните технологии  като технологична основа  за бъдещето на Европеана (виж [Europeana White Paper|http://pro.europeana.eu/documents/10602/239182/Europeana+White+Paper+1.pdf]), разпределени инфраструктури за управление на данни за културно наследство, вкл. в големи обеми.

Някои скорошни събития показват навременността на тази среща:
* Трите конференции организирани от евродепутата Емил Стоянов през 2010 и 2011 относно мястото на България в Европеана ([първа|http://www.emilstoyanovmep.eu/bg/news/view/40], [втора|http://www.emilstoyanovmep.eu/bg/news/view/70], [трета|http://www.emilstoyanovmep.eu/bg/news/view/75]) показват огромен интерес и желание за активни и координирани действия в областта на културното наследство, но едновременно и несигурност откъде могат да се намерят средства за целта (напр. виж докладите "След EuropeanaLocal накъде" и "Европейски мечтания за българското съдържание на Европеана"). Конференциите завършват с [Меморандум до МК|http://www.emilstoyanovmep.eu/public/files/news/75/document_76.pdf] и [Писмо до министър-председателя|http:/www.emilstoyanovmep.eu/public/files/news/75/document_94.doc], с които участниците призовават държавата да гради политика в тази област.
* Среща на 19 януари 2012 инициирана от Дирекция "Културна политика" в Министерството на културата, която рестартира работна група от национални експерти  за формулирането на дългосрочно планиране на цифровизацията на културното и историческото наследство на България, участието на страната ни в Европейската цифрова библиотека Европеана, финансиране, софтуерни решения, обучение и др. Беше разгледана [Препоръка на Комисията 2011/711/ЕСот 27 октомври 2011|http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:01:BG:HTML] година относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид

Искаме да се опитаме да Ви убедим, че *мисията е възможна* въпреки несигурното национално финансиране. Можем да цифровизираме повече културно наследство, да осъществим интересни проекти, да увеличим приноса си в Европеана ако:
* Координираме самодейната си работа
* Използваме максимално възможностите за финансиране по европейски научни проекти
* Представим препоръки за следващата Програмна Рамка на България (след 2014)

Срещата се организира от:
* Bulgariana, прохождащ агрегатор за Европеана и платформа за българско културно наследство
* [Онтотекст|http://www.ontotext.com/], световен лидер в семантичните технологии и някои големи клиенти в областта на културното наследство
* [ITCC|http://www.itcc-bg.com/], Корейско-Български център за ИТ кооперация

Моля желаещите да представят своята организация да изпратят предварително 2 слайда до организаторите на адрес: [info@bulgariana.eu|mailto:info@bulgariana.eu] до 28.01.2012 17:00 часа.

Приканваме Ви да се запишете за Google групата [Cultural Heritage Digitalisation|https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/cultural-heritage-digitalisation], където ще даваме допълнителна информация за срещата и може да участвате в активен дебат по въпросите за културното наследство на България.

\-\- Владимир Алексиев и Мариана Дамова, Онтотекст

h1. Програма

| *Нач* | *Прод* | *Край* | *Дейности* | *Представя* |
| 9:00 | 00:30 | 9:30 | Регистрация | \\ |
| 9:30 | 00:15 | 9:45 | Встъпителни бележки: цели на срещата, възможности за съвместна работа, принципи на участието в европейски научни проекти | Владимир Алексиев и Мариана Дамова, Онтотекст |
| \\ | * * | \\ | *Примери за проекти и проектни предложения* |
| 9:45 | 00:10 | 9:55 | ATHENA (приключен), CARARE, LinkedHeritage (в изпълнение) | БАН Централна библиотека |
| 9:55 | 00:10 | 10:05 | Български агрегатор към Еuropeana | Радка Калчева, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна |
| 10:05 | 00:10 | 10:15 | Опитът на Онтотекст с FP5, FP6, FP7 и културно наследство | Владимир Алексиев, Онтотекст |
| 10:15 | 00:05 | 10:20 | "WSR4Europeana" (web science research for Europeana) doctoral research and exchanges. FP7 People (Marie Curie) Initial Training Network (предложение 12.1.2012) | Мариана Дамова, Онтотекст |
| 10:20 | 00:05 | 10:25 | Cluster "SmartCulture". FP7 Capacities: Regions of Knowledge 2012 Coordinating and Support Action (предложение 31.1.2012) | Красен Стефанов, СУ ФМИ; Снежина Габова, Асоциация за развитие на София |
| 10:25 | 00:15 | 10:40 | Кафе пауза | \\ |
| 10:40 | 01:30 | 12:10 | *Свободна дискусия:* Вашите идеи за проекти, външни партньори, възможности за съвместна работа | Всички. Представяне на останалите участници (ако искате изпратете предварително 2 слайда). |
| 12:10 | 00:15 | 12:25 | Кафе пауза | \\ |
| | \\ | | *Текущи възможности за финансиране (calls)* |
| 12:25 | 00:15 | 12:40 | FP7 ICT Call9 (18.1-17.4.2012): 4.3 Digital Preservation, 8.2 Access to Cultural Resources (40MEUR) | Галя Ангелова, БАН ИИКТ, национално контактно лице FP7 ICT |
| 12:40 | 00:10 | 12:50 | FP7 CIP PSP Call6 (1.2-15.5.2012): 2.1 Europeana and creativity (24 MEUR), 2.2 Open Data and open access to scientific information (12 MEUR) | Владимир Алексиев, Онтотекст |
| 12:50 | 00:10 | 13:00 | Потенциално национално финансиране: ОП Регионално развитие (цифровизация), ОП Административен капацитет (национални регистри), Национална експертна група за дългосрочно планиране на цифровизация | Дирекция "Културна политика", Министерство на културата |
| 13:00 | 00:05 | 13:05 | ОП Регионално развитие: развитие на културен туризъм | Десислава Георгиева, главен експерт, Министерство на регионалното развитие |
| \\ | \\ | \\ | *Съвместна работа в BG: университети, научни и културни институти, ИТ индустрия * |
| 13:05 | 00:05 | 13:10 | Създаване на дигитално учебно съдържание в областта на Културното наследство. Перспективите пред университетското образователно пространство | доц. д-р София Василева, заместник директор на Института за културно-историческо наследство към УНИБИТ |
| 13:10 | 00:10 | 13:20 | Съвместна магистърска програма на УНИБИТ и БАН ИМИ, съвместни курсови работи ФМИ-УНИБИТ, подкрепа от индустрията | Радослав Павлов, БАН ИМИ |
| 13:20 | 00:05 | 13:25 | bulgariana.eu като възможна платформа за публикуване в Европеана, музейни колекции (въвеждане, търсене, разглеждане на записи), обучение, ИТ разработки | Мариана Дамова, Онтотекст |

h1. Презентации
{attachments:sortBy=name}
[Download all|https://confluence.ontotext.com/pages/downloadallattachments.action?pageId=10259764]