20120130 Европеана - Mисията възможна

Attached Files

  Name Size Creator Creation Date Comment  
Show Old Versions Microsoft Excel Spreadsheet 01 Участници.xlsx 16 kB Mariana Damova Feb 06, 2012 16:33  
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 26 Представяне на PC-TM.ppt 905 kB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:05  
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 41 Semtech for Cultural Heritage (O... 1.43 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:05  
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 40 Bulgariana (Ontotext, M.Damova).... 1.09 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:05  
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 32 ОПРР в подкрепа на културния тур... 5.51 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:05  
PDF File 25 Imagga- Can you imagine.pdf 4.21 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:05  
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 24 Дигитализация- сканиране, съхран... 302 kB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:05  
Microsoft Powerpoint Presentation 23 Новият музей- Augmented Reality ... 970 kB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04  
JPEG File 19 Photographic Plate Libraries (In... 1.01 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04    
PDF File 18 Nародни песни в цифрова библиоте... 359 kB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04  
PDF File 17 Българско фолклорно наследство (... 1.66 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04  
Microsoft Word 97 Document 16 Светци в България (М.Димитрова, ... 59 kB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04  
Microsoft Powerpoint Presentation 15 Дигитални колекции в библиотека ... 2.53 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:04  
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 14 Библиотека Велико Търново (К.Здр... 3.90 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:03  
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 13 Repertorium of Old Bulgarian Lit... 406 kB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:03  
Microsoft Powerpoint Presentation 12 Национален археологически инстит... 2.82 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:03  
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 11 Исторически музей Смолян (З.Петр... 3.59 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:02  
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 10 Столична библиотека.ppt 1.73 MB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:02  
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 04 FP7 Marie Curie- WSR4Europeana (... 283 kB Vladimir Alexiev Feb 01, 2012 00:02  
Microsoft Powerpoint 97 Slideshow 20 Дигиталните колекции на Национал... 20.91 MB Vladimir Alexiev Jan 31, 2012 20:14  
Download All