Skip to end of metadata
Go to start of metadata

22/09/2017
(Изпратено от: Ивелина; до: Иван Койчев, Владимир Алексиев, Георги Георгиев)
Здравей!

Пиша ти във връзка с материалите за ИИ за бакалаври.

Днес бях във ФМИ и с Нишева и нейната асистентка Краси, изговорихме какво може да се добави, обнови по курса "Представяне и моделиране на знания" (зимен семестър). Изглежда това ще са материалите за въведение в RDF, RDFS, OWL и онтологии. Също така всевъзможните демонстрации на Онтотекст, с които да се покаже приносът на Семантичните технологии.

Прикачвам тук слайдовете ни за въведение в семантичните технологии, които са част от нашия трейнинг за proof of concept с GraphDB. Мисля че там има подходящ материал, който да се вмъкне в темите 9 и 10 в курса по ИИ за бакалаври.

9. Представяне и използване на знания - основни понятия и формализми.
Еспертни системи

10. Онтологии и семантичен уеб.

По-скоро за 10-та тема ще са полезни. Като могат да се вземат слайдовете за RDF, RDFS, OWL, онтологии. Това са същите както и в курса за моделиране на знания, но курсовете са в различни години и магистрите ще бъдат само 30 човека от всички бакалаври. Би трябвало да няма проблем, ако преизползвате същите слайдове.

А от Part2 могат да се вземат linked data evolution и commonly used datasets и reference projects. Слайдовете имат детайлни бележки, които са много полезни за изнасявнето на материала.

Всички демонстратори на Онто могат да се видят тук:https://ontotext.com/knowledge-hub/demo-services/

Пиши ни като разгледаш нещата и да изговорим какво има смисъл ние да подготвим, какво - ти и кога ще се случи долу горе във времето.

Поздрави,
Ива

---------------------------------------------------

Отговор от Иван Койчев:
Здравей Ивелина,

Благодаря за презентациите! Прегледах ги на бързо и много ми харесаха. Колко време ще ти трябва?
Предлагам ти да те представя като поканена лектор, изтъкнат специалист в тази област - сътрудник на ИИКТ и консултант на Онтотекст.
Презентацията да е по-академична:

  • приставяне на принципните/абстрактните методи/алгоритми/технологии;
  • на кратко споменаване/сравняване на съответните продукти за тази задача.
  • и разглеждане на един конкретен пример/case: продуктите на Онтотекст (най-добрите )
    Като гледам промените ще са минимални и според мен да се махне логото на Онтотекст от слайдовете.
    Ще искате ли да посветим упражнение/я на това - да "разцукат" продуктите?

Поздрави,
Иван

----------------------------------------------------

Отговор от Ивелина:

Изглежда, че мислим в една посока.

On 09/25/2017 04:29 PM, Ivan Koychev wrote:
Здравей Ивелина,
Виж по-долу.

----Original Message----
From: Ivelina Nikolova [mailto:ivelina.nikolova@ontotext.com]
Sent: Monday, September 25, 2017 4:16 PM
To: Ivan Koychev
Cc: 'Georgi Georgiev'; 'Vladimir Alexiev'
Subject: Re: Курсът по ИИ за бакалаври

Здравей,

On 09/22/2017 01:09 PM, Ivan Koychev wrote:
Здравей Ивелина,

Благодаря за презентациите! Прегледах ги на бързо и много ми харесаха. Колко време ще ти трябва?
Тези презентации сумарно са около 3 часа, но зависи колко време можем да вместим в програмата. Според мен има смисъл да се разкажат в една лекция блок. По 2 часа ли са ти?
[IK] за КН са 3 часа за СИ са 2 часа.
И двете са ОК.

Предлагам ти да те представя като поканена лектор, изтъкнат специалист в тази област - сътрудник на ИИКТ и консултант на Онтотекст.
Презентацията да е по-академична:
- приставяне на принципните/абстрактните методи/алгоритми/технологии;
- на кратко споменаване/сравняване на съответните продукти за тази задача.
- и разглеждане на един конкретен пример/case: продуктите на Онтотекст
(най-добрите :))

Като гледам промените ще са минимални и според мен да се махне логото на Онтотекст от слайдовете.
Да ще махнем логото, нали ще знаят, че човек от Онтотекст я изнася.
Може на първия слайд да сложа само слоган на Онто.
[IK] добре

Ще искате ли да посветим упражнение/я на това - да "разцукат" продуктите?
Ще е хубаво да се срещнем и със студенти. Тук обаче става особено, защото трудно ще отделим време за 5 групи, както ти спомена. Можем ли за тези упражнения да го направим на по-големи групи? Примерно за 2 сбирки да се случат нещата?
[IK] КН са 6 групи, СИ - 5 групи. Залите  са до около 25 компютъра и софтуера се инсталира предварително от системен администратор. Ще го обмислим.  може да е като кратко демо по време на лекциите.

Можем да се сменим няколко колеги евентуално, за да направим 3-4 упражнения сумарно. Можем да ги помолим да си вземат техни лаптопи и да потърсим по-голяма зала. Ако няма такава при вас, може да отидем в 25А.

Ивелина

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.