Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20140918 Стартира третият конкурс по програмата за подкрепа на НПО

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Третият конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП стартира на 18 септември 2014 г. и ще продължи до 17:00 ч. на 18 ноември 2014 г.
Подробности и необходими документи за участие на: http://www.ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=16

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.