Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20140709 Семинар за трансфер на технологии на тема “Предизвикателства пред използването на ресурси от големи дигитални библиотеки в образованието и гражданската наука”

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

На 9-ти юли от 11-13,30 ч. в ИИКТ, зала 2 на ул. “Акад. Г. Бончев” блок 25А ще се проведе семинар за трансфер на технологии на тема “Предизвикателства пред използването на ресурси от големи дигитални библиотеки в образованието и гражданската наука”.
Подробности за събитието ще намерите в приложената покана.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.