Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20140616 Обявен е конкурс на Фонда за Научни изследвания

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Обявен е конкурс на Фонда за научни изследвания. Подробна информация за конкурса, тематичните приоритети, условията за кандидатстване, сроковете и начините на финансиране, както и необходимите за кандидатстване документи ще намерите в приложения текстови файл.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.