Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20140415 "Европеана – прозорец към европейската култура – единни в многообразието“

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

На 15 април 2014 г. от 10 часа в Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, гр. Варна, ще се състои среща „Европеана: прозорец към европейската култура – единни в многообразието“. Подробности за срещата - в приложената програма.
На срещата презентация на тема "Еуропеана в България" ще изнесе М. Дамова от "Мозайка"

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.