Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

12 Специфичен софтуер за дигитализация. Създаване на контролна база данни на 72 творби от творчеството на Борис Денев. Снежана Славова, Генчо Петков - АФИАП, Художествена галерия "Борис Денев" - парк "Асеневци", Велико Търново

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Поради нужда от запазване на авторските права на художниците. Тази презентаиця не се публикува.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.