Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

00 Покана

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ПОКАНА 

за среща-семинар

 

Проекти с българско участие за цифровизация  и разпространение на научното и културно наследство чрез публикуване в Европеанa

 

Уважаеми колеги,                                                                                                       

След успеха на първата среща “Европеана: мисията възможна” от 30.01.2012 Ви каним на втората среща-семинар през 2012 г. по темите цифровизация, съхранение, представяне и популяризиране на българското културно наследство и ролята на информационните и семантичните технологии в тези дейности.

Темата на втората среща е: Проекти с българско участие за цифровизация  и разпространение на научното и културно наследство чрез публикуване в Европеана.

Очакваме потвърждение за участие в срещата-семинар, която ще се проведе в понеделник, 19 март  2012 г. от 9:00 до 16:00 часа в  Регионална библиотека - Велико Търново, в “Читалня”,  втори етаж.

Моля желаещите да представят своята организация да изпратят предварително 2 слайда до организаторите на адрес: prs@libraryvt.com  до 12.03.2012 17:00 часа.

 

Целта на срещата е утвърждаването на интердисциплинарна общност, която да обедини хората и организациите с опит и идеи в тези области. Ще се даде възможност за споделяне на опит и идеи, дискусии, обмен на информация за финансиране и координиране на действията ни. Очакваме по време на срещата участниците да споделят предприети или планирани инициативи за Европейски или национални проекти, свързани с дигитализация и разпространение на български културно наследство като резултат от срещата на 30.01.2012:

  1. формиране на проектни идеи, консорциуми и кандидатстване в call 9 на FP7, чийто срок е 18.04.2012
  2. изследване на възможности да формиране на публично-частни партньорства
  3. комуникация с Министерствата и общините по темата за българското културно наследство и финансиране на дейности свързани с нейното опазване и популяризиране и ползите от това
  4. участие и информация за културни форуми за 2012 - покана за Международната конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство” (Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage – DiPP 2012)

 

Други теми, които ще представляват интерес са администриране и техническа помощ към институции и групи, които са занимават с културно и научно наследство, публикуване в Европейската цифрова библиотека Европеана, обучение специализации и квалификация, приложение на семантичните технологии  като технологична основа  за бъдещето на Европеана, разпределени инфраструктури за управление на данни за културно наследство, вкл. в големи обеми.

Ще се предложат на обсъждане и актуални новини като създаването на  Регионален Център за Нематериално културно  наследство под егидата на UNESCO в София. Бюджет от 300 млн лева за проекти в културното наследство към програмите по Регионална развитие на общинско ниво от ОПРР - оперативна програма регионално развитие. Да се заговори и за дигитализация като съхранение и възможност за популяризация на културното наследство.

Провеждането на Национална кръгла маса на тема "Национална програма по опазване и достъп до писменото културно наследство: обсъждане и подготовка" в София, организирана от Българска Библиотечно-информационна асоциация.

 

Очакваме Ви!

 

Искаме да се опитаме да Ви убедим, че създаването на общество от съмишленици, работещи и постигащи реални резултати в съхраняването и разпространението на българското културно наследство въпреки несигурното национално финансиране, е възможно. Можем да цифровизираме повече културно наследство, да осъществим интересни проекти, да увеличим приноса си в Европеана, ако:

•   Координираме индивидуалните си усилия

•   Използваме максимално възможностите за финансиране по европейски научни проекти

•   Представим препоръки за следващата Програмна Рамка на България (след 2014)

Срещата се организира от:

  1. Онтотекст, световен лидер в семантичните технологии и някои големи клиенти в областта на културното наследство, който стартира Bulgariana, прохождащ агрегатор за Европеана и платформа за българско културно наследство
  2. Институт по математика и информатика - БАН, Велико Търново, (ИМИ-БАН) - научен център в областта на изследователската, образователна и практическа дейност в областта на цифровизацията на културно и научно наследство в България
  3. Регионална народна библиотека “Петко Рачов Славейков”, (РНБ) Велико Търново - водеща библиотека с опит за цифровизация на редки и ценни колекции старопечатни книги и периодика и методичен център за обществените библиотеки от област Велико Търново

 

Приканваме Ви да се запишете за Google групата Cultural Heritage Digitalisation, където ще даваме допълнителна информация за срещата и може да участвате в активен дебат по въпросите за културното наследство на България.

 

                Мариана Дамова, Онтотекст

                Галина Богданова, ИМИ-БАН

                Калина Иванова, РНБ, Велико Търново

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.