Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

01 Програма

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Проекти с българско участие за цифровизация  и разпространение на научното и културно наследство чрез публикуване в Европеанa
19 март 2012 г. Регионална библиотека “П. Р. Славейков” - В.Търново
9.00-10.00 Регистрация на участниците
10.00-10.15  Откриване: Иван Александров, директор на РНБ  “П. Р. Славейков”  - В. Търново
                   акад. дмн Стефан Додунеков, директор на ИМИ-БАН
                   Мариана Дамова, Онтотекст

10.15-11.15 Фиксирани презентации:

 1. Мариана Дамова, Онтотекст, Bulgariana collections published in Europeana
 2. Радка Калчева, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна, България и Европеана - вчера, днес и утре.
 3. Ангелина Гимишева, Нов български университет, Представяне на библиотеката и центъра за архиви и архивни фондове към НБУ.
 4. Велислава Маринова, Столична библиотека - София, Архив на детския периодичен печат.
 5. Снежана Славова, Генчо Петков - АФИАП, Художествена галерия "Борис Денев" - парк "Асеневци", Велико Търново,  Анализиране на информационни и технологични възможности при прилагане на специфичен софтуер за дигитализация на обекти от културно-историческо естество. Създаване на контролна база данни на 72 творби от творчеството на Борис Денев.
 6. Калина Иванова, Калоян Здравков, Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков"- В. Търново, Цифровизация на старопечатни издания.

 

11.15-11.30 Кафе-пауза.

 

11.30-13.00 Фиксирани презентации:

 1. Цветан Цветански - ЦОИ, Валентин Дебочички - РИМ - Кюстендил, Иван Вайсов - НАИМ - БАН, Кадастрална политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска област.
 2. Петър Атанасов, РИМ - Варна, Интерактивното представяне на културно-историческото ни наследство.
 3. Златан Златанов, „Геокад 93” ЕООД, Приложение на лазерното сканиране за съхранение и разпространение на културното наследство.
 4. Галина Богданова и екип, ИМИ - БАН, Проект BELLKnow - Камбанология и цифровизация на ценни камбани.
 5. Гергана Ганева, Андрей Бояджиев. Електронно представяне на българското културно-историческо наследство. Към исторически речник на българския език.
 6. Милчо Цветков, Institute of Astronomy with NAO, European network and Preservation and online access to Astronomy's archival records.
 7. Пламен Събев, РИМ - Велико Търново, Възможности на 3D компютърната анимация за възстановка на културни ценности.
 8. Йордан Щерев, НВУ, Представяне на Национален Военен Университет “В. Левски”.

 

13.00-14.00 Почивка за обяд.

14.00-14.30 Съобщения и Представяне на нефиксирани доклади:

 • Радослав Павлов, Десислава Панева,  ИМИ - БАН, International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” – DiPP2012, September 18 - 21, 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria (Announcement)
 • Андрей Бояджиев, Гергана Ганева, Магистърска програма "Опазване на българското културно наследство".
 • Кратко представяне на нови представители в Европеана:
  • Национален Исторически Музей - Савина Михайлова - Големинова и екип на НИМ;
  • Кирил Симов, БАН, проект CLARIN;
  • Великотърновски университет.
 • Обща дискусия на всички.

 

14.30-14.45 Кафе пауза.

 

14.45-16.00 Работа по екипи.

 

Заявки места за дискусии по екипи на prs@libraryvt.com 

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.