Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20120319 Семинар по Европеанa (В. Търново)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

На 19.03.2012 в Регионалната Библиотека във Велико Търново ще се проведе среща-семинар на тема
"Проекти с българско участие за цифровизация и разпространение на научното и културно наследство чрез публикуване в Европеанa"

  • Целта на срещата е утвърждаването на интердисциплинарна общност, която да обедини хората и организациите с опит и идеи в областта на съхранение, представяне и разпространение на българското културно наследство.
  • Това е втората среща от цикъла, започнат със срещата организирана на 30 януари 2012 в Софийски Университет в София.
  • Ще се обсъдят настоящи и бъдещи проекти с българско участие.
  • Покана за срещата и нейната програма се намира тук
    Очакваме ви!

Презентации

  • Разгледайте програмата и отделни презентации от списъка в дясно
  • Вземете отделни презентации от списъка по-долу
  • Вземете всички презентации (ZIP)

File NameSizeDateComment
02 Участници.xls445443/21/12 2:59 PM
03 Bulgariana Collections in Europeana - Mariana Damova (Ontotext).pdf3529433/26/12 1:17 PM
04 България в Европеана- вчера, днес и утре - Радка Калчева (Библиотека Варна).pdf34762903/26/12 1:15 PM
05-NBU-Archive Angelina Gimisheva.ppt4500483/26/12 12:37 PM
06-Архив на детския периодечен печат - Велислава Маринова.pptx92397323/26/12 12:37 PM
07 - РИМ Кюстендил.ppt436331523/26/12 12:37 PM
08-РИМ Варна - Петър Атанасов.ppt16296963/26/12 12:38 PM
09-3D laser Scanning for Heritage Final-Geocad93.pptx73062043/26/12 12:38 PM
10-BellKnow-Галина Богданова.pdf31799913/26/12 12:38 PM
13 Исторически речник на българския език - Гергана Ганева, Андрей Бояджиев (СУ).ppt9973763/26/12 12:59 PM
14_Национален военен университет.ppt849923/26/12 12:39 PM
15 DiPP2012-bg Десислава Панева ИМИ-БАН.pdf4088333/27/12 4:22 PM
15 DiPP2012-en Desislava Paneva IMI BAS.pdf3816253/27/12 9:37 AM
23 Магистърска програма Опазване на българското културно наследство - Андрей Бояджиев, Гергана Ганева (СУ).ppt1177603/26/12 12:39 PM

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.

Page: 00 Покана Page: 01 Програма Page: 02 Участници Page: 03 Bulgariana Collections in Europeana - Mariana Damova (Ontotext) Page: 04 България в Европеана- вчера, днес и утре - Радка Калчева (Библиотека Варна) Page: 05 NBU Archive Angelina Gimisheva (NBU) Page: 06 Архив на детския периодечен печат - Велислава Маринова Page: 07 Кадастрална политика и географска информационна система на културно-историческото наследство в Кюстендилска област Цветан Цветански (ЦОИ), Валентин Дебочички (РИМ Кюстендил), Иван Вайсов (НАИМ) Page: 08 интерактивно представяне на културно-историческото ни наследство Петър Атанасов, РИМ Варна Page: 09 3D laser Scanning for Heritage, Zlatan Zlatanov, Geocad93 Page: 10 Камбанология и цифровизация на ценни камбани Галина Богданова (ИМИ-БАН) Page: 11 European network and Preservation and online access to Astronomy's archival records. Милчо Цветков, Institute of Astronomy with NAO Page: 12 Специфичен софтуер за дигитализация. Създаване на контролна база данни на 72 творби от творчеството на Борис Денев. Снежана Славова, Генчо Петков - АФИАП, Художествена галерия "Борис Денев" - парк "Асеневци", Велико Търново Page: 13 Исторически речник на българския език Гергана Ганева, Андрей Бояджиев (СУ) Page: 14 Представяне на Национален военен университет "Васил Левски", Йордан Щерев Page: 15 Представяне на DiPP2012 Десислава Панева-Маринова ИМИ-БАН Page: 23 Магистърска програма Опазване на българското културно наследство - Андрей Бояджиев, Гергана Ганева (СУ) Page: 80 Снимки от срещата Page: 81 Видео от срещата Page: 90 Медийно отразяване