20120208 bulgariana.eu представена по БНР

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

Предаване по БНР, в което се говори за bulgariana.eu

Български щрихи в eвропейския пейзаж
• „Електронната Европа”: представяме сайта bulgariana.eu, част от инициативата на ЕС за цифровизация на европейското културно наследство Europeana, в разговор с Мариана Дамова, една от създателките на българския сайт

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.