Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20120208 bulgariana.eu представена по БНР

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Предаване по БНР, в което се говори за bulgariana.eu

Български щрихи в eвропейския пейзаж: „Електронната Европа” представя сайта bulgariana.eu, част от инициативата на ЕС за цифровизация на европейското културно наследство Europeana, в разговор с Мариана Дамова, една от създателките на българския сайт (начало в минута 12'15")

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.