00 Програма

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

(Вижте приложените презентации за пълната окончателна версия)

Предварителна програма

Нач Прод Край Дейности Представя
9:00 00:30 9:30 Регистрация
9:30 00:15 9:45 Встъпителни бележки: цели на срещата, възможности за съвместна работа, принципи на участието в европейски научни проекти Владимир Алексиев и Мариана Дамова, Онтотекст

 
Примери за проекти и проектни предложения
9:45 00:10 9:55 ATHENA (приключен), CARARE, LinkedHeritage (в изпълнение) БАН Централна библиотека
9:55 00:10 10:05 Български агрегатор към Еuropeana Радка Калчева, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна
10:05 00:10 10:15 Опитът на Онтотекст с FP5, FP6, FP7 и културно наследство Владимир Алексиев, Онтотекст
10:15 00:05 10:20 "WSR4Europeana" (web science research for Europeana) doctoral research and exchanges. FP7 People (Marie Curie) Initial Training Network (предложение 12.1.2012) Мариана Дамова, Онтотекст
10:20 00:05 10:25 Cluster "SmartCulture". FP7 Capacities: Regions of Knowledge 2012 Coordinating and Support Action (предложение 31.1.2012) Красен Стефанов, СУ ФМИ; Снежина Габова, Асоциация за развитие на София
10:25 00:15 10:40 Кафе пауза
10:40 01:30 12:10 Свободна дискусия: Вашите идеи за проекти, външни партньори, възможности за съвместна работа Всички. Представяне на останалите участници (ако искате изпратете предварително 2 слайда).
12:10 00:15 12:25 Кафе пауза
 
  Текущи възможности за финансиране (calls)
12:25 00:15 12:40 FP7 ICT Call9 (18.1-17.4.2012): 4.3 Digital Preservation, 8.2 Access to Cultural Resources (40MEUR) Галя Ангелова, БАН ИИКТ, национално контактно лице FP7 ICT
12:40 00:10 12:50 FP7 CIP PSP Call6 (1.2-15.5.2012): 2.1 Europeana and creativity (24 MEUR), 2.2 Open Data and open access to scientific information (12 MEUR) Владимир Алексиев, Онтотекст
12:50 00:10 13:00 Потенциално национално финансиране: ОП Регионално развитие (цифровизация), ОП Административен капацитет (национални регистри), Национална експертна група за дългосрочно планиране на цифровизация Дирекция "Културна политика", Министерство на културата
13:00 00:05 13:05 ОП Регионално развитие: развитие на културен туризъм Десислава Георгиева, главен експерт, Министерство на регионалното развитиеСъвместна работа в BG: университети, научни и културни институти, ИТ индустрия 
13:05 00:05 13:10 Създаване на дигитално учебно съдържание в областта на Културното наследство. Перспективите пред университетското образователно пространство доц. д-р София Василева, заместник директор на Института за културно-историческо наследство към УНИБИТ
13:10 00:10 13:20 Съвместна магистърска програма на УНИБИТ и БАН ИМИ, съвместни курсови работи ФМИ-УНИБИТ, подкрепа от индустрията Радослав Павлов, БАН ИМИ
13:20 00:05 13:25 bulgariana.eu като възможна платформа за публикуване в Европеана, музейни колекции (въвеждане, търсене, разглеждане на записи), обучение, ИТ разработки Мариана Дамова, Онтотекст

Свободни презентации

Тема Организация Име
Музейни и библиотечни колекции и дейности    
Столична библиотека Столична библиотека  
Образователни програми на РИМ "Стою Шишков" - Смолян Регионален исторически музей Смолян Златка Петрова
Реализирани проекти по дигитализация на културното наследство
 
Националният археологически институт и музей при БАН и цифровизацията на археологическото надледство НАИМ-БАН, дигитализация в отдел фондове Кръстю Чукалев
Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters Институт за литература БАН Анисава Милтенова
Електронен своден каталог на редки и особено значими колекции в регионалните библиотеки 2007 – 2009 г. Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново  
Photographic Plate Libraries at European Astronomical Observatories Институт по астрономия, БАН Милчо Цветков
Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека НБУ Николай Киров
Създаване на цифрови ресурси и виртуално представяне на ценни колекции от българското фолклорно наследство ИМИ-БАН, ИЕФЕМ-БАН доц. Галина Богданова, доц. Ваня Матеева
Дейности на Народна Библиотека "Кирил и Методи" Национална Библиотека "Кирил и Методи" Цветанка Панчева
Проекти за дигитано представяне на светци и свети места в България Катедра по кирилометодиевистика, СУ "Св. Климент Охридски", Асоциация Онгъл доц. Маргарет Димитрова
Информационни технологии за културно наследство    
Новият музей и цифровото бъдеще. Едно изследване на приложението на AR в музейна среда РИМ - Варна инж. Петър Атанасов
Дигитализацията на фондовете --  сканиране, съхраняване, разпространение Прима Софт Д-р инж. Никола Бажлеков
Imagga, Can you imagine Imagga  
Автоматизирана Библиотека (АБ) PC-TM  
Digital Content Creation and Processing in the Context of Digital Culture and Cultural Heritage Digitalisation Digital Spaces Living Lab Director Д-р Ставри Николов
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.