20120130 Европеана - Mисията възможна

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

Да направим българското културно наследство достъпно за целия свят!
30 януари 2012, понеделник. Софийски университет "Климент Охридски", Ректорат, новото Северно крило (вход откъм ул. "Шипка" или откъм Университетската библиотека), втори етаж, Огледална зала.

75 участника от цяла България (София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Велико Търново, Смолян), учебни заведения, научни институти, библиотеки, фирми от частния сектор. Интерес към срещата проявиха Министрество на културата, Министерство на регионалното развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите, които изпратиха техни представители, за което им благодарим. Българският евродепутат господин Емил Стоянов, който е член на Комисията по култура в Европейския парламент също подкрепи срещата ни и изпрати свой представител. На срещата присъства и национално контактно лице по седма рамкова програма (FP7) на европейската комисия.

Следващи стъпки :

  • среща във Велико Търново
  • формиране на проектни идеи, консорциуми и кандидатстване в call9 на FP7, чийто срок е 18.04.2012
  • изследване на възможности да формиране на партньорства от публично-частен вид
  • комуникация с Министерствата и общините по темата за българското културно наследство и финансиране на дейности свързани с нейното опазване и популяризиране и ползите от това

Презентации

  • Вземете всички презентации (62Mb ZIP)
  • Вземете отделни презентации от списъка по-долу
  • Разгледайте програмата и отделни презентации от списъка в дясно
  • Напишете коментар като кликнете в секцията Add comment.
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.