20120130 Европеана - Mисията възможна

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

Да направим българското културно наследство достъпно за целия свят!
30 януари 2012, понеделник. Софийски университет "Климент Охридски", Ректорат, новото Северно крило (вход откъм ул. "Шипка" или откъм Университетската библиотека), втори етаж, Огледална зала.

Презентации

  • Вземете всички презентации (62Mb ZIP)
  • Вземете отделни презентации от списъка по-долу
  • Разгледайте програмата и отделни презентации от списъка в дясно
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.