Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

01 Участници

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Таблицата е сортирана по Организация; кликнете върху header ако искате да сортирате по друга колона
  • Титлите са непълни, моля да ни извините
  • Смятаме скоро да сложим тази таблица в Google Docs, за да може да редактираме и добавяме контакти заедно

Титла Име Организация Емайл
Ангела Конлан НБУ mailto:pisi@gbg.bg
Ангелина Гимишева НБУ Библиотека mailto:agimisheva@nbu.bg
Анелия Димова Политика и развитие на ИО, Дирекция ИТ, МТИТС mailto:adimova@mtitc.government.bg
Анелия Крандева Българско Национално Радио mailto:krandeva@bnr.bg
Анисава Милтенова Институт за литература - БАН mailto:amiltenova@gmail.com
Анни Кирилова ИЕФЕМ - БАН mailto:annykirilova@abv.bg
Антоанета Лесенска Народна Библиотека "Иван Вазов", Пловдив mailto:antoineta.lessenska@gmail.com
Бисера Занкова Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията mailto:bzankova@mtitc.government.bg
Борис Анев FOK-Anevi mailto:boris_anev@abv.bg
Боян Бончев ФМИ - СУ "Климент Охридски" mailto:bbontchev@fmi.uni-sofia.bg
Валентин Дебояияки Регионален Исторически музей Кюстендил rmuseum.kn@mail.bg
Проф. д-р Валерия Фол University of Library Studies and Information Technologies, Institute for Balkan Studies with Centre of Thracology mailto:valeriafol@gmail.com
Проф. д.изк. Ваня Лозанова-Станчева Институт за балканистика с Център по тракология при БАН mailto:vanya_lozanov@yahoo.com
Доц. Ваня Матеева ИЕФЕМ - БАН
Велислава Маринова Столична библиотека mailto:velislava_m@abv.bg
Д-р Владимир Алексиев Онтотекст mailto:vladimir.alexiev@ontotext.com
Доц. д-р Галина Богданова ИМИ-БАН mailto:g.bogdanova@gmail.com
Галя Ангелова ИИТ - БАН, Национално контактно лице на FP7 mailto:galja@lml.bas.bg
Георги Кадрев Imagga mailto:georgi.kadrev@imagga.com
Давид Златанов Нинов Национален Военно исторически музей
Десислава Георгиева Министерство на Регионалното Развитие mailto:d.g.georgieva@mrrb.government.bg
Димитър Минев Библиотека Пловдив mailto:dimin@libplovdiv.com
Евгени Сачев УНИБИТ, Културно наследство
Евгения Ковачева ФМИ Софийски Университет "Климент Охридски" mailto:ekovatcheva@gmail.com
Доц. д-р Евгения Русинова Университет по библиотекознание и информационни технологии mailto:rusinova_evgenia@mail.bg
Ели Канева CIP-ICT PSP NCP, Information Technology Directorate,
Ministry of Transport, Information Technology and Communications
mailto:ekaneva@mtitc.government.bg
Емилия Минкова Варненска Библиотека mailto:emilia@libvar.bg
Жоржета Назърска УниБИТ mailto:nazarska@abv.bg
Златка Петрова РИМ Смолян mailto:museum-sm@mail.bg
Игор Чипев Министерство на Културата mailto:I.Chipev@mc.government.bg
Илиана Гаравалова Секцията за българска диалектология и лингвистична география към Института за български език "Проф. Л. Андрейчин" - БАН mailto:garina@abv.bg
Ирина Иванчева Министерство на културата, Дирекция "Културна политика" mailto:i.ivancheva@mc.government.bg
Калина Сотирова ИМИ - БАН, лаборатория по Цифровизация mailto:kivanova@math.bas.bg
Калоян Здравков РНБ "П.Р.Славейков", Велико Търново mailto:kzdravkov@abv.bg
Кирил Киров Маргатеа mailto:kiril@kirov.bg
Кирил Симов ИИТ - БАН mailto:kivs@bultreebank.org
Кристина Върбанова-Денчева УНИБИТ mailto:kivd01@abv.bg
Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева  Университет по библиотекознание и информационни технологии, катедра "Книга и общество" mailto:kivd01@abv.bg
Кръстю Чукалев НАИМ mailto:kr_chukalev@hotmail.com
Лозанка Пейчева Институт по Етнология и Фолклористика, БАН (ИЕФЕМ) mailto:lozanka.peycheva@gmail.com
Лучия Антонова Институт за Български Език - БАН mailto:luch_antonova@abv.bg
Любен Пенковски Софийски Университет "Климент Охридски" mailto:penkovski@gmail.com
Любомир Цветков Сирма Медия
Люзина Савкова Министерство на културата mailto:l.savkova@mc.government.bg
Маргарет Димитрова Катедра по Кирилометодиевистика, СУ "Св. Климент Охридски", Асоциация Онгъл
mailto:marg@abv.bg
Д-р Мариана Дамова Онтотекст mailto:mariana.damova@ontotext.com
Марина Василева Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Направление "Информационни технологии" mailto:m.vasileva@nationallibrary.bg
Мария Билга Екип на г-н Емил Стоянов, евродепутат mailto:sofia@emilstoyanov.eu
Мария Димова Контракс ЕАД mailto:Maria.Dimova@kontrax.bg
Мария Нишева ФМИ - СУ "Климент Охридски" mailto:marian@fmi.uni-sofia.bg
Мария Петкова NINKN mailto:maria.petkowa@gmail.com
Марияна Узунова Библиотека Бургас mailto:uzmar@abv.bg
Милена Любенова Институт по Етнология и Фолклористика, БАН mailto:istoria76@hotmail.com
Милена Миланова Софийски Университет "Климент Охридски" mailto:milanovamilena@yahoo.com
Милчо Цветков WFPDB (WIDE-FIELD PLATE DATABASE) mailto:milcho.tsvetkov@gmail.com
Михаела Алекисева НБУ, Университет Пловдив mailto:malexieva@nbu.bg
Наталия Конакчиева NINKN mailto:konaknat@abv.bg
Проф. Недю Попиванов ФМИ, Софийски Университет "Климент Охридски", ITCC mailto:nedyu@yahoo.com
Д-р инж. Никола Бажлеков Prima Soft Ltd. mailto:nikola@primasoft.bg
Николай Киров ИМИ-БАН и НБУ mailto:nkirov@math.bas.bg
Николай Ноев ИМИ - БАН mailto:nickey.noev@gmail.com
инж. Петър Атанасов РИМ Варна mailto:simon@sim-on.org
Петър Делчев Earth and Man National Museum mailto:p.delchev@abv.bg
Петър Миладинов СУ - БИН mailto:petar@lineabg.com
Петя Осенова СУ "Климент Охридски" mailto:petyaosenova@hotmail.com
Радослав Павлов ИМИ - БАН mailto:radko@cc.bas.bg
Румелина Василева УНИБИТ mailto:rumivas@gmail.com
Румен Николов УНИБИТ mailto:nroumen@abv.bg
Румен Чернаев PC-TM mailto:pc-tm@pc-tm.eu
Светлозар Мечков PC-TM mailto:pc-tm@pc-tm.eu
Силвия Станчева УНИБИТ, ФБКН mailto:nikovska@mail.bg
Проф. Симеон Недков Философски Факултет, Софийски Университет "Климент Охридски" mailto:nedkovsn@abv.bg
Снежина Габова Асоциация за развитие на София mailto:s.gabova@sofia-da.eu
Спаска Тарандова Столична библиотека София mailto:tarandova_s@libsofia.bg
Ставри Николов DSLL mailto:stavri.nikolov@gmail.com
Станислав Александров Библиотека Пловдив mailto:dimin@libplovdiv.com
Таня Войникова Софтлиб, ООД mailto:softlib@primasoft.bg
Тотка Чернаева Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията mailto:tchernaeva@mtitc.government.bg
Христина Димитрова Библиотечен Център, Технически Университет mailto:hdimitrova@tu-sofia.bg
Цветан Цветански Център по образователни инициативи mailto:office@cei-bg.org
Цветанка Панчева Национална Библиотека "Кирил и Методи" mailto:z.pancheva@nationallibrary.bg
Доц. д-р Цветанка Панчева Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" mailto:z.pancheva@nationallibrary.bg
Варненска Библиотека mailto:office@libvar.bg

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.