Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

00 Покана

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Уважаеми колеги,
За нас е чест да ви поканим на среща-семинар по темите цифровизация, съхранение, представяне и популяризиране на българското културно наследство; и ролята на информационните н семантичните технологии в тези дейности.

Целта на срещата е да се формира интердисциплинарна общност (работна група), която да обедини хората и организациите с опит и идеи в тези области. Ще имаме възможност да споделим опит и идеи, да дискутираме форми за взаимопомощ, да обменим информация относно възможно финансиране на проекти, да координираме действията си. Целта на групата е дефиниране и осъществяване на общи научно-изследзователски и приложни проекти, съвместна софтуерна платформа, администриране и техническа помощ, публикуване в Европейската цифрова библиотека Европеана, обучение специализации и квалификация, приложение на семантичните технологии  като технологична основа  за бъдещето на Европеана (виж Europeana White Paper), разпределени инфраструктури за управление на данни за културно наследство, вкл. в големи обеми.

Някои скорошни събития показват навременността на тази среща:

  • Трите конференции организирани от евродепутата Емил Стоянов през 2010 и 2011 относно мястото на България в Европеана (първа, втора, трета) показват огромен интерес и желание за активни и координирани действия в областта на културното наследство, но едновременно и несигурност откъде могат да се намерят средства за целта (напр. виж докладите "След EuropeanaLocal накъде" и "Европейски мечтания за българското съдържание на Европеана"). Конференциите завършват с Меморандум до МК и Писмо до министър-председателя, с които участниците призовават държавата да гради политика в тази област.
  • Среща на 19 януари 2012 инициирана от Дирекция "Културна политика" в Министерството на културата, която рестартира работна група от национални експерти  за формулирането на дългосрочно планиране на цифровизацията на културното и историческото наследство на България, участието на страната ни в Европейската цифрова библиотека Европеана, финансиране, софтуерни решения, обучение и др. Беше разгледана Препоръка на Комисията 2011/711/ЕСот 27 октомври 2011 година относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид

Искаме да се опитаме да Ви убедим, че мисията е възможна въпреки несигурното национално финансиране. Можем да цифровизираме повече културно наследство, да осъществим интересни проекти, да увеличим приноса си в Европеана ако:

  • Координираме самодейната си работа
  • Използваме максимално възможностите за финансиране по европейски научни проекти
  • Представим препоръки за следващата Програмна Рамка на България (след 2014)

Срещата се организира от:

  • Bulgariana, прохождащ агрегатор за Европеана и платформа за българско културно наследство
  • Онтотекст, световен лидер в семантичните технологии и някои големи клиенти в областта на културното наследство
  • ITCC, Корейско-Български център за ИТ кооперация

Моля желаещите да представят своята организация да изпратят предварително 2 слайда до организаторите на адрес: info@bulgariana.eu до 28.01.2012 17:00 часа.

Приканваме Ви да се запишете за Google групата Cultural Heritage Digitalisation, където ще даваме допълнителна информация за срещата и може да участвате в активен дебат по въпросите за културното наследство на България.

-- Владимир Алексиев и Мариана Дамова, Онтотекст

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.