20120130 Европеана - Mисията възможна

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

Да направим българското културно наследство достъпно за целия свят!
30 януари 2012, понеделник. Софийски университет "Климент Охридски", Ректорат, новото Северно крило (вход откъм ул. "Шипка" или откъм Университетската библиотека), втори етаж, Огледална зала.

Покана

Уважаеми колеги,
За нас е чест да ви поканим на среща-семинар по темите цифровизация, съхранение, представяне и популяризиране на българското културно наследство; и ролята на информационните н семантичните технологии в тези дейности.

Целта на срещата е да се формира интердисциплинарна общност (работна група), която да обедини хората и организациите с опит и идеи в тези области. Ще имаме възможност да споделим опит и идеи, да дискутираме форми за взаимопомощ, да обменим информация относно възможно финансиране на проекти, да координираме действията си. Целта на групата е дефиниране и осъществяване на общи научно-изследзователски и приложни проекти, съвместна софтуерна платформа, администриране и техническа помощ, публикуване в Европейската цифрова библиотека Европеана, обучение специализации и квалификация, приложение на семантичните технологии  като технологична основа  за бъдещето на Европеана (виж Europeana White Paper), разпределени инфраструктури за управление на данни за културно наследство, вкл. в големи обеми.

Някои скорошни събития показват навременността на тази среща:

  • Трите конференции организирани от евродепутата Емил Стоянов през 2010 и 2011 относно мястото на България в Европеана (първа, втора, трета) показват огромен интерес и желание за активни и координирани действия в областта на културното наследство, но едновременно и несигурност откъде могат да се намерят средства за целта (напр. виж докладите "След EuropeanaLocal накъде" и "Европейски мечтания за българското съдържание на Европеана"). Конференциите завършват с Меморандум до МК и Писмо до министър-председателя, с които участниците призовават държавата да гради политика в тази област.
  • Среща на 19 януари 2012 инициирана от Дирекция "Културна политика" в Министерството на културата, която рестартира работна група от национални експерти  за формулирането на дългосрочно планиране на цифровизацията на културното и историческото наследство на България, участието на страната ни в Европейската цифрова библиотека Европеана, финансиране, софтуерни решения, обучение и др. Беше разгледана Препоръка на Комисията 2011/711/ЕСот 27 октомври 2011 година относно цифровизацията и предоставянето чрез Интернет на материали в областта на културата, както и за съхранението на материали в цифров вид

Искаме да се опитаме да Ви убедим, че мисията е възможна въпреки несигурното национално финансиране. Можем да цифровизираме повече културно наследство, да осъществим интересни проекти, да увеличим приноса си в Европеана ако:

  • Координираме самодейната си работа
  • Използваме максимално възможностите за финансиране по европейски научни проекти
  • Представим препоръки за следващата Програмна Рамка на България (след 2014)

Срещата се организира от:

  • Bulgariana, прохождащ агрегатор за Европеана и платформа за българско културно наследство
  • Онтотекст, световен лидер в семантичните технологии и някои големи клиенти в областта на културното наследство
  • ITCC, Корейско-Български център за ИТ кооперация

Моля желаещите да представят своята организация да изпратят предварително 2 слайда до организаторите на адрес: info@bulgariana.eu до 28.01.2012 17:00 часа.

Приканваме Ви да се запишете за Google групата Cultural Heritage Digitalisation, където ще даваме допълнителна информация за срещата и може да участвате в активен дебат по въпросите за културното наследство на България.

-- Владимир Алексиев и Мариана Дамова, Онтотекст

Презентации

Download all (62Mb ZIP)

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.