Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

00 Програма

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(Вижте приложените презентации за пълната окончателна версия)

Предварителна програма

Нач Прод Край Дейности Представя
9:00 00:30 9:30 Регистрация
9:30 00:15 9:45 Встъпителни бележки: цели на срещата, възможности за съвместна работа, принципи на участието в европейски научни проекти Владимир Алексиев и Мариана Дамова, Онтотекст

 
Примери за проекти и проектни предложения
9:45 00:10 9:55 ATHENA (приключен), CARARE, LinkedHeritage (в изпълнение) БАН Централна библиотека
9:55 00:10 10:05 Български агрегатор към Еuropeana Радка Калчева, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна
10:05 00:10 10:15 Опитът на Онтотекст с FP5, FP6, FP7 и културно наследство Владимир Алексиев, Онтотекст
10:15 00:05 10:20 "WSR4Europeana" (web science research for Europeana) doctoral research and exchanges. FP7 People (Marie Curie) Initial Training Network (предложение 12.1.2012) Мариана Дамова, Онтотекст
10:20 00:05 10:25 Cluster "SmartCulture". FP7 Capacities: Regions of Knowledge 2012 Coordinating and Support Action (предложение 31.1.2012) Красен Стефанов, СУ ФМИ; Снежина Габова, Асоциация за развитие на София
10:25 00:15 10:40 Кафе пауза
10:40 01:30 12:10 Свободна дискусия: Вашите идеи за проекти, външни партньори, възможности за съвместна работа Всички. Представяне на останалите участници (ако искате изпратете предварително 2 слайда).
12:10 00:15 12:25 Кафе пауза
 
  Текущи възможности за финансиране (calls)
12:25 00:15 12:40 FP7 ICT Call9 (18.1-17.4.2012): 4.3 Digital Preservation, 8.2 Access to Cultural Resources (40MEUR) Галя Ангелова, БАН ИИКТ, национално контактно лице FP7 ICT
12:40 00:10 12:50 FP7 CIP PSP Call6 (1.2-15.5.2012): 2.1 Europeana and creativity (24 MEUR), 2.2 Open Data and open access to scientific information (12 MEUR) Владимир Алексиев, Онтотекст
12:50 00:10 13:00 Потенциално национално финансиране: ОП Регионално развитие (цифровизация), ОП Административен капацитет (национални регистри), Национална експертна група за дългосрочно планиране на цифровизация Дирекция "Културна политика", Министерство на културата
13:00 00:05 13:05 ОП Регионално развитие: развитие на културен туризъм Десислава Георгиева, главен експерт, Министерство на регионалното развитиеСъвместна работа в BG: университети, научни и културни институти, ИТ индустрия 
13:05 00:05 13:10 Създаване на дигитално учебно съдържание в областта на Културното наследство. Перспективите пред университетското образователно пространство доц. д-р София Василева, заместник директор на Института за културно-историческо наследство към УНИБИТ
13:10 00:10 13:20 Съвместна магистърска програма на УНИБИТ и БАН ИМИ, съвместни курсови работи ФМИ-УНИБИТ, подкрепа от индустрията Радослав Павлов, БАН ИМИ
13:20 00:05 13:25 bulgariana.eu като възможна платформа за публикуване в Европеана, музейни колекции (въвеждане, търсене, разглеждане на записи), обучение, ИТ разработки Мариана Дамова, Онтотекст

Свободни презентации

Тема Организация Име
Музейни и библиотечни колекции и дейности    
Столична библиотека Столична библиотека  
Образователни програми на РИМ "Стою Шишков" - Смолян Регионален исторически музей Смолян Златка Петрова
Реализирани проекти по дигитализация на културното наследство
 
Националният археологически институт и музей при БАН и цифровизацията на археологическото надледство НАИМ-БАН, дигитализация в отдел фондове Кръстю Чукалев
Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters Институт за литература БАН Анисава Милтенова
Електронен своден каталог на редки и особено значими колекции в регионалните библиотеки 2007 – 2009 г. Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков“ – Велико Търново  
Photographic Plate Libraries at European Astronomical Observatories Институт по астрономия, БАН Милчо Цветков
Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека НБУ Николай Киров
Създаване на цифрови ресурси и виртуално представяне на ценни колекции от българското фолклорно наследство ИМИ-БАН, ИЕФЕМ-БАН доц. Галина Богданова, доц. Ваня Матеева
Дейности на Народна Библиотека "Кирил и Методи" Национална Библиотека "Кирил и Методи" Цветанка Панчева
Проекти за дигитано представяне на светци и свети места в България Катедра по кирилометодиевистика, СУ "Св. Климент Охридски", Асоциация Онгъл доц. Маргарет Димитрова
Информационни технологии за културно наследство    
Новият музей и цифровото бъдеще. Едно изследване на приложението на AR в музейна среда РИМ - Варна инж. Петър Атанасов
Дигитализацията на фондовете --  сканиране, съхраняване, разпространение Прима Софт Д-р инж. Никола Бажлеков
Imagga, Can you imagine Imagga  
Автоматизирана Библиотека (АБ) PC-TM Светлозар Мечков
Digital Content Creation and Processing in the Context of Digital Culture and Cultural Heritage Digitalisation Digital Spaces Living Lab Director Д-р Ставри Николов

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.