Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20120130 Европеана - Mисията възможна

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Да направим българското културно наследство достъпно за целия свят!
30 януари 2012, понеделник. Софийски университет "Климент Охридски", Ректорат, новото Северно крило (вход откъм ул. "Шипка" или откъм Университетската библиотека), втори етаж, Огледална зала.

75 участника от цяла България (София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Велико Търново, Смолян), учебни заведения, научни институти, библиотеки, фирми от частния сектор. Интерес към срещата проявиха Министрество на културата, Министерство на регионалното развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите, които изпратиха техни представители, за което им благодарим. Българският евродепутат господин Емил Стоянов, който е член на Комисията по култура в Европейския парламент също подкрепи срещата ни и изпрати свой представител. На срещата присъства и национално контактно лице по седма рамкова програма (FP7) на европейската комисия.

Следващи стъпки :

  • среща във Велико Търново
  • формиране на проектни идеи, консорциуми и кандидатстване в call9 на FP7, чийто срок е 18.04.2012
  • изследване на възможности да формиране на партньорства от публично-частен вид
  • комуникация с Министерствата и общините по темата за българското културно наследство и финансиране на дейности свързани с нейното опазване и популяризиране и ползите от това

Презентации

  • Разгледайте програмата и отделни презентации от списъка в дясно
  • Вземете отделни презентации от списъка по-долу
  • Вземете всички презентации (62Mb ZIP)

File NameSizeDateComment
00 Програма.doc814081/31/12 8:12 PM
01 Участници.xlsx165472/6/12 4:33 PM
02 Встъпителни бележки (Онтотекст, В.Алексиев).ppt8719361/31/12 8:13 PM
03 Ontotext experience with EC FP5,6,7 and CH (V.Alexiev).ppt7393281/31/12 8:13 PM
04 FP7 Marie Curie- WSR4Europeana (Ontotext, M.Damova).ppt2897922/1/12 12:02 AM
05 FP7 RoK- SmartCulture (Асоциация за развитие на София).ppt13132801/31/12 8:13 PM
10 Столична библиотека.ppt18145282/1/12 12:02 AM
11 Исторически музей Смолян (З.Петрова).ppt37642242/1/12 12:02 AM
12 Национален археологически институт и музей (К.Чукалев).pptx29596372/1/12 12:03 AM
13 Repertorium of Old Bulgarian Literature (Inst Literature, A.Miltenova).ppt4152322/1/12 12:03 AM
14 Библиотека Велико Търново (К.Здравков).ppt40939522/1/12 12:03 AM
15 Дигитални колекции в библиотека Велико Търново (К.Иванова).pptx26489542/1/12 12:04 AM
16 Светци в България (М.Димитрова, СУ Славянски филологии).doc604162/1/12 12:04 AM
17 Българско фолклорно наследство (ИМИ Г.Богданова, ИЕФЕМ, ВТУ).pdf17386882/1/12 12:04 AM
18 Nародни песни в цифрова библиотека (Н.Киров, НБУ).pdf3678222/1/12 12:04 AM
19 Photographic Plate Libraries (Inst Astronomy, M.Tsvetkov; IMI, N.Kirov).jpg10541822/1/12 12:04 AM
20 Дигиталните колекции на Националната библиотека (Ц.Панчева).ppt219274241/31/12 8:14 PM
23 Новият музей- Augmented Reality (Исторически музей Варна, П.Атанасов).pptx9935042/1/12 12:04 AM
24 Дигитализация- сканиране, съхраняване, разпространение (Н.Бажлеков, ПримаСофт).ppt3087362/1/12 12:05 AM
25 Imagga- Can you imagine.pdf44183662/1/12 12:05 AM
26 Представяне на PC-TM.ppt9267202/1/12 12:05 AM
27 Digital Spaces Living Lab (S.Nikolov).ppt20428801/31/12 8:16 PM
30 FP7 IST Call9 DigiCult (Г.Ангелова, НКЛ 7РП ИКТ).ppt3082241/31/12 8:17 PM
31 FP7 CIP PSP Call6 (Ontotext, V.Alexiev).ppt7065601/31/12 8:17 PM
32 ОПРР в подкрепа на културния туризъм (МРРБ, Д.Георгиева).ppt57804802/1/12 12:05 AM
40 Bulgariana (Ontotext, M.Damova).ppt11463682/1/12 12:05 AM
41 Semtech for Cultural Heritage (Ontotext, M.Damova, 201111, Veliko Tarnovo.ppt15037442/1/12 12:05 AM
42 Semtech for Cultural Heritage (Ontotext, V.Alexiev, 20110518, Seoul).ppt58982401/31/12 8:12 PM

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.

Page: 00 Покана Page: 00 Програма Page: 01 Участници Page: 02 Встъпителни бележки (Онтотекст, В.Алексиев) Page: 03 Ontotext experience with EC FP5,6,7 and CH (V.Alexiev) Page: 04 FP7 Marie Curie- WSR4Europeana (Ontotext, M.Damova) Page: 05 FP7 RoK- SmartCulture (Асоциация за развитие на София) Page: 10 Столична библиотека Page: 11 Исторически музей Смолян (З.Петрова) Page: 12 Национален археологически институт и музей (К.Чукалев) Page: 13 Repertorium of Old Bulgarian Literature (Inst Literature, A.Miltenova) Page: 14 Библиотека Велико Търново (К.Здравков) Page: 15 Дигитални колекции в библиотека Велико Търново (К.Иванова) Page: 16 Светци в България (М.Димитрова, СУ Славянски филологии) Page: 17 Българско фолклорно наследство (ИМИ Г.Богданова, ИЕФЕМ, ВТУ) Page: 18 Nародни песни в цифрова библиотека (Н.Киров, НБУ) Page: 19 Photographic Plate Libraries (Inst Astronomy, M.Tsvetkov, IMI, N.Kirov) Page: 20 Дигиталните колекции на Националната библиотека (Ц.Панчева) Page: 23 Новият музей- Augmented Reality (Исторически музей Варна, П.Атанасов) Page: 24 Дигитализация- сканиране, съхраняване, разпространение (Н.Бажлеков, ПримаСофт) Page: 25 Imagga- Can you imagine Page: 26 Представяне на PC-TM Page: 27 Digital Spaces Living Lab (S.Nikolov) Page: 30 FP7 IST Call9 DigiCult (Г.Ангелова, НКЛ 7РП ИКТ) Page: 31 FP7 CIP PSP Call6 (Ontotext, V.Alexiev) Page: 32 ОПРР в подкрепа на културния туризъм (МРРБ, Д.Георгиева) Page: 40 Bulgariana (Ontotext, M.Damova) Page: 41 Semtech for Cultural Heritage (Ontotext, M.Damova, 201111, Veliko Tarnovo) Page: 42 Semtech for Cultural Heritage (Ontotext, V.Alexiev, 20110518, Seoul)