Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20121017 Българското участие в Европеана. Сътрудничество и развитие

Title: 20121017 Българското участие в Европеана. Сътрудничество и развитие View Source
Author:Mariana Damova Sep 19, 2012
Last Changed by:Mariana Damova Dec 09, 2012
Tiny Link: (useful for email) https://confluence.ontotext.com/x/3oHWAQ
Wiki Markup: [Bulgariana:20121017 Българското участие в Европеана. Сътрудничество и развитие]
Operations: Copy 
Hierarchy
Parent Page
    Page: News 2012
Children (15)
    Page: 1 Покана
    Page: 2 Програма
    Page: 3 Участници
    Page: 4 Варна е-царицата на Българското Черноморие (Кристиана Димчева & al., РБ „Пенчо Славейков”, гр. Варна)
    Page: 5 Семантичните данни на Европеана в OWLIM (Мариана Дамова, Онтотекст)
    Page: 6 Участие на Фондация НАБИС в проект EuropenaPhotograpy (Евгени Димитров, Фондация НАБИС)
    Page: 7 Добруджа в Европеана (Галя Маринова, РБ „Дора Габе”, гр. Добрич)
    Page: 8 Представяне на АБ библиотеки в Европеана – идея, сътрудничество, резултати. (Румен Чернаев, „РС-ТМ” ООД)
    Page: 9 Представяне на АБ библиотеки в Европеана – идея, сътрудничество, резултати (Надежда Груева, „РС-ТМ” ООД, Библиотека „Родина”, Ст. Загора)
    Page: 10 Дигиталните колекции на РНБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново, състояние и проблеми за участието им в Европеана
Labels
There are no labels assigned to this page.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.

Page: 1 Покана Page: 2 Програма Page: 3 Участници Page: 4 Варна е-царицата на Българското Черноморие (Кристиана Димчева & al., РБ „Пенчо Славейков”, гр. Варна) Page: 5 Семантичните данни на Европеана в OWLIM (Мариана Дамова, Онтотекст) Page: 6 Участие на Фондация НАБИС в проект EuropenaPhotograpy (Евгени Димитров, Фондация НАБИС) Page: 7 Добруджа в Европеана (Галя Маринова, РБ „Дора Габе”, гр. Добрич) Page: 8 Представяне на АБ библиотеки в Европеана – идея, сътрудничество, резултати. (Румен Чернаев, „РС-ТМ” ООД) Page: 9 Представяне на АБ библиотеки в Европеана – идея, сътрудничество, резултати (Надежда Груева, „РС-ТМ” ООД, Библиотека „Родина”, Ст. Загора) Page: 10 Дигиталните колекции на РНБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново, състояние и проблеми за участието им в Европеана Page: 11 Пловдивската народна библиотека в реална дигитална среда (Димитър Минев, Антоанета Лесенска, Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив) Page: 12 Дигиталната колекция от екслибриси на Русенската библиотека – част от европейското дигитално културно наследство (Станимира Цанева-Бакърджиева, РБ „Л. Каравелов”, гр. Русе) Page: 13 Опитът на Столична библиотека в дигитализацията (Искра Гогова, ОКИ „Столична библиотека”, гр. София) Page: 14 Какво е да бъдеш агрегатор на данни? (Радка Калчева, РБ „П. Славейков”, гр. Варна) Page: 15 "Индианско лято" - фотографии