Pages - Alphabetical View

View: Recently Updated | Alphabetical | Tree
Title Last Updated By Updated
Page: 00 Покана Mariana Damova Mar 27, 2012
Page: 00 Покана Vladimir Alexiev Feb 01, 2012
Page: 00 Програма Mariana Damova Feb 01, 2012
Page: 001 Invitation Mariana Damova Nov 12, 2012
Page: 002 Programme Mariana Damova Nov 12, 2012
Page: 003 Participants Vladimir Alexiev Jun 06, 2013
Page: 004 Еuropeana (Annette Friberg, Francesca Morseli, Europeana) Vladimir Alexiev Nov 19, 2013
Page: 005 First Steps in Mass-Digitalization, Martin Ivanov, National Archives, Bulgaria Mariana Damova Nov 12, 2012
Page: 006 Bulgariana and Europeana involving Semantic Technologies (Mariana Damova, Ontotext) Mariana Damova Nov 12, 2012
Page: 007 Application of 3D Laser Scanning Models for the Preservation and Presentation of Cultural Heritage (Milush Blagoev, Irina Nikoevska, Geocad93) Mariana Damova Nov 12, 2012
Page: 008 Bulgarian Particiaption in Europeana Photography (NABIS Foundation) Mariana Damova Nov 12, 2012
Page: 009 Policies of the National Library for Digitalization of the Literary Cultural Heritage (Tsvetanka Pancheva, Marina Vassileva) Mariana Damova Nov 12, 2012
Page: 01 Програма Mariana Damova Mar 26, 2012
Page: 01 Участници Mariana Damova Feb 06, 2012
Page: 010 Varna in Europeana - yesterday, today and tomorrow (Radka Kalcheva, Emilia Milkova, Regional Library "P. Slavejkov", Varna) Mariana Damova Nov 13, 2012
Page: 02 Встъпителни бележки (Онтотекст, В.Алексиев) Vladimir Alexiev Jan 31, 2012
Page: 02 Участници Vladimir Alexiev Jun 06, 2013
Page: 03 Bulgariana Collections in Europeana - Mariana Damova (Ontotext) Vladimir Alexiev Mar 26, 2012
Page: 03 Ontotext experience with EC FP5,6,7 and CH (V.Alexiev) Vladimir Alexiev Jan 31, 2012
Page: 04 FP7 Marie Curie- WSR4Europeana (Ontotext, M.Damova) Vladimir Alexiev Feb 01, 2012
Page: 04 България в Европеана- вчера, днес и утре - Радка Калчева (Библиотека Варна) Mariana Damova Mar 26, 2012
Page: 05 NBU Archive Angelina Gimisheva (NBU) Mariana Damova Mar 26, 2012
Page: 05 FP7 RoK- SmartCulture (Асоциация за развитие на София) Vladimir Alexiev Jan 31, 2012
Page: 06 Архив на детския периодечен печат - Велислава Маринова Mariana Damova Mar 27, 2012
Page: 07 Кадастрална политика и географска информационна система на културно-историческото наследство в Кюстендилска област Цветан Цветански (ЦОИ), Валентин Дебочички (РИМ Кюстендил), Иван Вайсов (НАИМ) Mariana Damova Mar 27, 2012
Page: 08 интерактивно представяне на културно-историческото ни наследство Петър Атанасов, РИМ Варна Mariana Damova Mar 27, 2012
Page: 09 3D laser Scanning for Heritage, Zlatan Zlatanov, Geocad93 Mariana Damova Mar 27, 2012
Page: 1 Покана Mariana Damova Oct 25, 2012
Page: 10 Камбанология и цифровизация на ценни камбани Галина Богданова (ИМИ-БАН) Mariana Damova Mar 27, 2012
Page: 10 Дигиталните колекции на РНБ „П. Р. Славейков” – Велико Търново, състояние и проблеми за участието им в Европеана Mariana Damova Oct 25, 2012