compared with
Current by Ivelina Nikolova
on Sep 27, 2017 18:23.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (8)

View Page History
*22/09/2017*
*(Изпратено от: Ивелина; до: Иван Койчев, Владимир Алексиев, Георги Георгиев)*
*Здравей\!*

Пиша ти във връзка с материалите за ИИ за бакалаври.
\--------------------------------------------------\-

Отговор от Иван Койчев:
*Отговор от Иван Койчев:*
Здравей Ивелина,

Благодаря за презентациите\! Прегледах ги на бързо и много ми харесаха. Колко време ще ти трябва?
Предлагам ти да те представя като поканена лектор, изтъкнат специалист в тази област - сътрудник на ИИКТ и консултант на Онтотекст.
Презентацията да е по-академична:
- приставяне на принципните/абстрактните методи/алгоритми/технологии;
- на кратко споменаване/сравняване на съответните продукти за тази задача.
- и разглеждане на един конкретен пример/case: продуктите на Онтотекст (най-добрите :-) )
Като гледам промените ще са минимални и според мен да се махне логото на Онтотекст от слайдовете.
Ще искате ли да посветим упражнение/я на това - да "разцукат" продуктите?
Поздрави,
Иван

\---------------------------------------------------\-

*Отговор от Ивелина:*

Изглежда, че мислим в една посока.

On 09/25/2017 04:29 PM, Ivan Koychev wrote:
{color:#000000}Здравей Ивелина,{color}
{color:#000000}Виж по-долу.{color}

{color:#000000}\-----Original Message----\-{color}
{color:#000000}From: Ivelina Nikolova \[{color}[mailto:ivelina.nikolova@ontotext.com|mailto:ivelina.nikolova@ontotext.com]{color:#000000}\]{color}
{color:#000000}Sent: Monday, September 25, 2017 4:16 PM{color}
{color:#000000}To: Ivan Koychev{color}
{color:#000000}Cc: 'Georgi Georgiev'; 'Vladimir Alexiev'{color}
{color:#000000}Subject: Re: Курсът по ИИ за бакалаври{color}

{color:#000000}Здравей,{color}

{color:#000000}On 09/22/2017 01:09 PM, Ivan Koychev wrote:{color}
{color:#000000}Здравей Ивелина,{color}

{color:#000000}Благодаря за презентациите\! Прегледах ги на бързо и много ми харесаха. Колко време ще ти трябва?{color}
{color:#000000}Тези презентации сумарно са около 3 часа, но зависи колко време можем да вместим в програмата. Според мен има смисъл да се разкажат в една лекция блок. По 2 часа ли са ти?{color}
{color:#000000}\[IK\] за КН са 3 часа за СИ са 2 часа.{color}
И двете са ОК.

{color:#000000}Предлагам ти да те представя като поканена лектор, изтъкнат специалист в тази област - сътрудник на ИИКТ и консултант на Онтотекст.{color}
{color:#000000}Презентацията да е по-академична:{color}
{color:#000000}\- приставяне на принципните/абстрактните методи/алгоритми/технологии;{color}
{color:#000000}\- на кратко споменаване/сравняване на съответните продукти за тази задача.{color}
{color:#000000}\- и разглеждане на един конкретен пример/case: продуктите на Онтотекст{color}
{color:#000000}(най-добрите \:)){color}


{color:#000000}Като гледам промените ще са минимални и според мен да се махне логото на Онтотекст от слайдовете.{color}
{color:#000000}Да ще махнем логото, нали ще знаят, че човек от Онтотекст я изнася.{color}
{color:#000000}Може на първия слайд да сложа само слоган на Онто.{color}
{color:#000000}\[IK\] добре{color}

{color:#000000}Ще искате ли да посветим упражнение/я на това - да "разцукат" продуктите?{color}
{color:#000000}Ще е хубаво да се срещнем и със студенти. Тук обаче става особено, защото трудно ще отделим време за 5 групи, както ти спомена. Можем ли за тези упражнения да го направим на по-големи групи? Примерно за 2 сбирки да се случат нещата?{color}
{color:#000000}\[IK\] КН са 6 групи, СИ - 5 групи. Залите  са до около 25 компютъра и софтуера се инсталира предварително от системен администратор. Ще го обмислим.  може да е като кратко демо по време на лекциите.{color}

Можем да се сменим няколко колеги евентуално, за да направим 3-4 упражнения сумарно. Можем да ги помолим да си вземат техни лаптопи и да потърсим по-голяма зала. Ако няма такава при вас, може да отидем в 25А.

Ивелина