20140731 Една информативна статия за българските музеи

Version 1 by Nikola Ikonomov
on Jul 30, 2014 09:58.

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
В брой 21 на списание LIGHT от м. май 2014 г. е публикувана интересна [статия |^Spisanie.pdf]за състоянието на музейното дело у нас. Предлагаме ви копие на статията.[^Spisanie.pdf]