Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20140415 "Европеана – прозорец към европейската култура – единни в многообразието“

compared with
Current by Nikola Ikonomov
on Jun 20, 2014 15:34.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
На 15 април 2014 г. от 10 часа в Регионална библиотека „Пенчо Славейков”, гр. Варна, ще се състои среща „Европеана: прозорец към европейската култура – единни в многообразието“. Подробности за срещата - в приложената п[рограма. |20140415 "Европеана – прозорец към европейската култура – единни в многообразието“^20140415pokana-Europeana_final.pdf]
На срещата [презентация|^20140415 EuropeanaForBulgaria_Damova.pdf] на тема "Еуропеана за в България" ще изнесе М. Дамова от "Мозайка"

Labels:
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.