Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20140217 Program BG08 Starts

compared with
Current by Vladimir Alexiev
on Mar 07, 2014 13:03.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (2)

View Page History
Мерките, които се финансират по тази програма са:
# Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство
# Документиране на културната история (за информация виж приложената за тази мярка [презентация) |^BG08 Мярка2 Документиране (ГеоКад93).pdf]
# Документиране на културната история
За информация вижте презентация: [^BG08 Мярка2 Документиране (ГеоКад93).pdf]
# Достъпност на културното наследство за обществеността
# Малка грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”

Labels:
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.