Пловдивската народна библиотека в реална дигитална среда (Димитър Минев, Антоанета Лесенска, Народна библиотека „Иван Вазов”, гр. Пловдив)

Version 1 by Mariana Damova
on Oct 26, 2012 11:10.

compared with
Version 2 by Mariana Damova
on Oct 26, 2012 11:11.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
{viewdoc:name=plovdiv_rds.pdf}