20120130 Европеана - Mисията възможна

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
- Вземете отделни презентации от списъка по-долу
- [Вземете всички презентации|https://confluence.ontotext.com/pages/downloadallattachments.action?pageId=10259764] (62Mb ZIP)
- Напишете коментар като кликнете в секцията Add comment по-долу