01 Програма

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
| 13:20 | 00:05 | 13:25 | bulgariana.eu като възможна платформа за публикуване в Европеана, музейни колекции (въвеждане, търсене, разглеждане на записи), обучение, ИТ разработки | Мариана Дамова, Онтотекст |

h1. Свободни презентацоии

| *Тема* | *Организация* | *Име* |