00 Програма

Version 1 by Vladimir Alexiev
on Jan 31, 2012 21:41.

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (3)

View Page History
{toc}
(Вижте приложените презентации за пълната окончателна версия)

h1. Предварителна програма

| *Нач* | *Прод* | *Край* | *Дейности* | *Представя* |
| 9:00 | 00:30 | 9:30 | Регистрация | \\ |
| 13:10 | 00:10 | 13:20 | Съвместна магистърска програма на УНИБИТ и БАН ИМИ, съвместни курсови работи ФМИ-УНИБИТ, подкрепа от индустрията | Радослав Павлов, БАН ИМИ |
| 13:20 | 00:05 | 13:25 | bulgariana.eu като възможна платформа за публикуване в Европеана, музейни колекции (въвеждане, търсене, разглеждане на записи), обучение, ИТ разработки | Мариана Дамова, Онтотекст |

h1. Свободни презентацоии

| *Тема* | *Организация* | *Име* |
| *Музейни и библиотечни колекции и дейности* | | |
| Столична библиотека | Столична библиотека | |
| Образователни програми на РИМ "Стою Шишков" - Смолян | Регионален исторически музей Смолян | Златка Петрова |
| *Реализирани проекти по дигитализация на културното наследство* | \\ | |
| Националният археологически институт и музей при БАН и цифровизацията на археологическото надледство | НАИМ-БАН, дигитализация в отдел фондове | Кръстю Чукалев |
| Repertorium of Old Bulgarian Literature and Letters | Институт за литература БАН | Анисава Милтенова |
| Електронен своден каталог на редки и особено значими колекции в регионалните библиотеки 2007 -- 2009 г. | Регионална народна библиотека „П. Р. Славейков“ -- Велико Търново | |
| Photographic Plate Libraries at European Astronomical Observatories | Институт по астрономия, БАН | Милчо Цветков |
| Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека | НБУ | Николай Киров |
| Създаване на цифрови ресурси и виртуално представяне на ценни колекции от българското фолклорно наследство | ИМИ-БАН, ИЕФЕМ-БАН | доц. Галина Богданова, доц. Ваня Матеева |
| Дейности на Народна Библиотека "Кирил и Методи" | Национална Библиотека "Кирил и Методи" | Цветанка Панчева |
| Проекти за дигитано представяне на светци и свети места в България | Катедра по кирилометодиевистика, СУ "Св. Климент Охридски", Асоциация Онгъл | доц. Маргарет Димитрова |
| *Информационни технологии за културно наследство* | | |
| Новият музей и цифровото бъдеще. Едно изследване на приложението на AR в музейна среда | РИМ - Варна | инж. Петър Атанасов |
| Дигитализацията на фондовете \--  сканиране, съхраняване, разпространение | Прима Софт | Д-р инж. Никола Бажлеков |
| Imagga, Can you imagine | Imagga | |
| Автоматизирана Библиотека (АБ) | PC-TM | |
| Digital Content Creation and Processing in the Context of Digital Culture and Cultural Heritage Digitalisation | Digital Spaces Living Lab Director | Д-р Ставри Николов |