Bulgariana - An aggregator that contributes Bulgarian cultural heritage content to Europeana

20120208 bulgariana.eu представена по БНР

compared with
Current by Vladimir Alexiev
on Feb 13, 2012 09:35.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
[Предаване по БНР, в което се говори за bulgariana.eu|http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Knowledge/europe_bez_granici/Pages/120208evropa_bez_granici.aspx]

Български щрихи в eвропейския пейзаж: „Електронната Европа”: представяме сайта bulgariana.eu, част от инициативата на ЕС за цифровизация на европейското културно наследство Europeana, в разговор с Мариана Дамова, една от създателките на българския сайт (начало в минута 12'15")

Labels:
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.