20120130 Европеана - Mисията възможна

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
*Да направим българското културно наследство достъпно за целия свят\! свят!*
30 януари 2012, понеделник. Софийски университет "Климент Охридски", Ректорат, новото Северно крило (вход откъм ул. "Шипка" или откъм Университетската библиотека), втори етаж, Огледална зала.