20120130 Европеана - Mисията възможна

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
75 участника от цяла България (София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Велико Търново, Смолян), учебни заведения, научни институти, библиотеки, фирми от частния сектор. Интерес към срещата проявиха Министрество на културата, Министерство на регионалното развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникациите, които изпратиха техни представители, за което им благодарим. Българският евродепутат господин Емил Стоянов, който е член на Комисията по култура в Европейския парламент също подкрепи срещата ни и изпрати свой представител. На срещата присъства и национално контактно лице по седма рамкова програма (FP7) на европейската комисия.

следавщи Следващи стъпки :
- среща във Велико Търново
- формиране на проектни идеи, консорциуми и кандидатстване в call9 на FP7, чийто срок е 18.04.2012