20120130 Европеана- Mисията възможна

compared with
Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (8)

View Page History
{excerpt}Европеана - мисията възможна{excerpt}
{excerpt}{excerpt}
{toc}
Да направим българското културно наследство достъпно за целия свят\!

Да направим българското културно наследство достъпно за целия свят\!
30 януари 2012, понеделник. Софийски университет "Климент Охридски", Ректорат, новото Северно крило (вход откъм ул. "Шипка" или откъм Университетската библиотека), втори етаж, Огледална зала.

h1. Покана 

Уважаеми колеги,

За нас е чест да ви поканим на среща-семинар по темите цифровизация, съхранение, представяне и популяризиране на българското културно наследство; и ролята на информационните н семантичните технологии в тези дейности.

\-\- Владимир Алексиев и Мариана Дамова, Онтотекст

h1. Програма

| *Нач* | *Прод* | *Край* | *Дейности* | *Представя* |
| 9:00 | 00:30 | 9:30 | Регистрация | \\ |
| 9:30 | 00:15 | 9:45 | Встъпителни бележки: цели на срещата, възможности за съвместна работа, принципи на участието в европейски научни проекти | Владимир Алексиев и Мариана Дамова, Онтотекст |
| \\ | * * | \\ | *Примери за проекти и проектни предложения* | |
| 9:45 | 00:10 | 9:55 | ATHENA (приключен), CARARE, LinkedHeritage (в изпълнение) | БАН Централна библиотека |
| 9:55 | 00:10 | 10:05 | Български агрегатор към Еuropeana | Радка Калчева, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна |
| 10:05 | 00:10 | 10:15 | Опитът на Онтотекст с FP5, FP6, FP7 и културно наследство | Владимир Алексиев, Онтотекст |
| 10:15 | 00:05 | 10:20 | "WSR4Europeana" (web science research for Europeana) doctoral research and exchanges. FP7 People (Marie Curie) Initial Training Network (предложение 12.1.2012) | Мариана Дамова, Онтотекст |
| 10:20 | 00:05 | 10:25 | Cluster "SmartCulture". FP7 Capacities: Regions of Knowledge 2012 Coordinating and Support Action (предложение 31.1.2012) | Красен Стефанов, СУ ФМИ; Снежина Габова, Асоциация за развитие на София |
| 10:25 | 00:15 | 10:40 | Кафе пауза | \\ |
| 10:40 | 01:30 | 12:10 | *Свободна дискусия:* Вашите идеи за проекти, външни партньори, възможности за съвместна работа | Всички. Представяне на останалите участници (ако искате изпратете предварително 2 слайда). |
| 12:10 | 00:15 | 12:25 | Кафе пауза | \\ |
| | \\ | | *Текущи възможности за финансиране (calls)* | |
| 12:25 | 00:15 | 12:40 | FP7 ICT Call9 (18.1-17.4.2012): 4.3 Digital Preservation, 8.2 Access to Cultural Resources (40MEUR) | Галя Ангелова, БАН ИИКТ, национално контактно лице FP7 ICT |
| 12:40 | 00:10 | 12:50 | FP7 CIP PSP Call6 (1.2-15.5.2012): 2.1 Europeana and creativity (24 MEUR), 2.2 Open Data and open access to scientific information (12 MEUR) | Владимир Алексиев, Онтотекст |
| 12:50 | 00:10 | 13:00 | Потенциално национално финансиране: ОП Регионално развитие (цифровизация), ОП Административен капацитет (национални регистри), Национална експертна група за дългосрочно планиране на цифровизация | Дирекция "Културна политика", Министерство на културата |
| 13:00 | 00:05 | 13:05 | ОП Регионално развитие: развитие на културен туризъм | Десислава Георгиева, главен експерт, Министерство на регионалното развитие |
| \\ | \\ | \\ | *Съвместна работа в BG: университети, научни и културни институти, ИТ индустрия * | |
| 13:05 | 00:05 | 13:10 | Създаване на дигитално учебно съдържание в областта на Културното наследство. Перспективите пред университетското образователно пространство | доц. д-р София Василева, заместник директор на Института за културно-историческо наследство към УНИБИТ |
| 13:10 | 00:10 | 13:20 | Съвместна магистърска програма на УНИБИТ и БАН ИМИ, съвместни курсови работи ФМИ-УНИБИТ, подкрепа от индустрията | Радослав Павлов, БАН ИМИ |
| 13:20 | 00:05 | 13:25 | bulgariana.eu като възможна платформа за публикуване в Европеана, музейни колекции (въвеждане, търсене, разглеждане на записи), обучение, ИТ разработки | Мариана Дамова, Онтотекст |

h1. Презентации
[Download all|https://confluence.ontotext.com/pages/downloadallattachments.action?pageId=10259764]